Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu đánh giá ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất

Được đăng lên bởi samnguyen
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1990 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------------------

Nguyễn Thị Chinh

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT
XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------------------

Nguyễn Thị Chinh

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT
XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Mã số:

60 85 01 03

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

Hà Nội – 2013

2

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình sau đại học và viết luận văn này, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong trường Đại học Khoa
học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Địa lý, trường
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là những thầy cô
đã tận tình dạy bảo cho tôi trong suốt quá trình học tập tại trường.
Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Cao Huần
người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi
hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ Ủy ban
nhân dân xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã tạo rất nhiều điều
kiện giúp đỡ để tôi có đầy đủ dữ liệu, số liệu nghiên cứu.
Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng để hoàn thiện luận văn một cách tốt nhất
bằng tất cả khả năng của mình nhưng vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô và các bạn.
Hà Nội, tháng 12 năm 2013
Học viên

Nguyễn Thị Chinh

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Vị trí xã Đại Thành trong huyện Quốc Oai
...................................................................................................................................3
0
Hình 3.1: Cấu trúc hệ thống sử dụng đất
...................................................................................................................................5
2

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Đại Thành năm 2013
...................................................................................................................................3
6
Bảng 2.2: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2013
...................................................................................................................................3
7
Bảng 2.3: Lao động và cơ cấu lao động xã Đại Thành
.........................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
---------------------
Nguyễn Thị Chinh
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT
XÃ ĐẠI THÀNH, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
Hà Nội - 2013
Nghiên cứu đánh giá ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu đánh giá ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất - Người đăng: samnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Nghiên cứu đánh giá ứng dụng GIS phục vụ quy hoạch sử dụng đất 9 10 516