Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu giảm giao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cân con lắc

Được đăng lên bởi Dép Thái
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

NGHIÊN CỨU GIẢM DAO ĐỘNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG
BẰNG HỆ CẢN CON LẮC
STUDYING FOR REDUCING VIBRATIONS OF MULTIPLE-STORY BUILDINGS
WITH PENDULUM BLOCK SYSTEM
SVTH: Trần Thị Xuân Thanh
Lớp 05X1D, Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa

GVHD: ThS. Đỗ Minh Đức
Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa
TÓM TẮT
Đề tài này nghiên cứu phương pháp giảm dao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cản dạng
con lắc đặt ở đỉnh nhà. Giải bài toán cơ sở nhà một tầng, một nhịp và tổng quát hóa cho bài toán
nhà n tầng. Từ đó tác giả áp dụng cho nhà 5 tầng cụ thể.
ABSTRACT
Research method for reducing vibrations in multiple-story buildings located at the top of the
building in pendulum block system. Solving the the single-story, single-span basis problem and
generalizing for n-story problem. Since then the author applies the five-story building.

1. Mở đầu
Cuối thế kỷ 18, những ngôi nhà chọc trời đầu tiên đã không bị phá hủy theo quan
điểm do dao động gây ra. Chính trọng lượng khá lớn của các tường chịu lực bằng các khối
xây mà lực gió không thể thắng nổi.
Ngày nay, những ngôi nhà chọc trời sử dụng vật liệu nhẹ, không gian mở tối ưu
làm giảm thực sự độ cứng của ngôi nhà. Dao động của nhà với biên độ lớn dưới tác dụng
của gió, động đất trở thành vấn đề phức tạp gây phá hủy kết cấu. Do vậy, nghiên cứu giảm
dao động cho nhà nhiều tầng là cần thiết.
2. Tổng quan
Hiện nay đã có nhiều phương pháp làm giảm dao động cho nhà nhiều tầng như:
- Phương pháp dùng hệ quả cầu - lò xo đặt theo phương ngang được mô hình như
hình 1a, con lắc đặt theo phương đứng (TMD) như hình 1b.
- Phương pháp nhờ dao động trễ pha của nước trong bể, bể được đặt ở đỉnh công
trình (TLD) như hình 1c.
- Phương pháp nhờ chuyển động trượt tương đối của công trình và móng như hình 1d (LRB).

a.Mô hình hệ dao động

b. Công trình Taipei 101

c. Công trình One Rincon Hill d. Công trình Parliament

Hình 1. Một số cách bố trí hệ giảm dao động trên công trình.
324

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

Qua tìm hiểu, ta nhận thấy đã có nhiều mô hình giảm dao động cho nhà được ứng
dụng vào thực tế nhưng chưa thấy những nghiên cứu lí thuyết và ứng dụng tính toán vào
các phần mềm chuyên dụng hiện nay. Bài báo này đưa ra hướng tiếp cận mới cho bài toán
dao động bằng phần mềm Matlab.
3. Nghiên cứu lí thuyết
3.1. Các giả thiết cho nhà chịu cắt
-

Tổng khối lượng các kết cấu tập ...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
324
NGHIÊN CỨU GIẢM DAO ĐỘNG CHO NHÀ NHIỀU TẦNG
BẰNG HỆ CẢN CON LẮC
STUDYING FOR REDUCING VIBRATIONS OF MULTIPLE-STORY BUILDINGS
WITH PENDULUM BLOCK SYSTEM
SVTH: Trần Thị Xuân Thanh
Lớp 05X1D, Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa
GVHD: ThS. Đỗ Minh Đức
Khoa Xây Dựng DD & CN, Trường Đại học Bách khoa
TÓM TT
Đề tài y nghiên cứu phương pháp giảm dao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cản dạng
con lắc đặt đỉnh nhà. Giải bài toán sở nhà một tầng, một nhịp tổng quát hóa cho bài toán
nhà n tầng. Từ đó tác giả áp dụng cho nhà 5 tầng cụ thể.
ABSTRACT
Research method for reducing vibrations in multiple-story buildings located at the top of the
building in pendulum block system. Solving the the single-story, single-span basis problem and
generalizing for n-story problem. Since then the author applies the five-story building.
1. Mở đầu
Cuối thế kỷ 18, những ngôi nhà chọc trời đầu tiên đã không bị phá hủy theo quan
điểm do dao động y ra. Chính trọng lượng khá lớn của các tường chịu lực bằng các khối
xây mà lực gió không thể thắng nổi.
Ngày nay, những ngôi nchọc trời sử dụng vật liệu nhẹ, không gian mtối ưu
làm giảm thực sự độ cứng của ngôi nhà. Dao động của nhà với biên độ lớn dưới tác dụng
của gió, động đất trở thành vấn đề phức tạp gây phá hủy kết cấu. Do vậy, nghiên cứu giảm
dao động cho nhà nhiều tầng là cần thiết.
2. Tổng quan
Hiện nay đã có nhiều phương pháp làm giảm dao động cho nhà nhiều tầng như:
- Phương pháp dùng hệ quả cầu - xo đặt theo phương ngang được hình như
hình 1a, con lắc đặt theo phương đứng (TMD) như hình 1b.
- Phương pháp nhờ dao động trễ pha của nước trong bể, bđược đặt đỉnh công
trình (TLD) như hình 1c.
- Phương pháp nhchuyn đng trưt ơng đi ca công trình và móng như hình 1d (LRB).
a.Mô hình h dao động b. Công trình Taipei 101 c. Công trình One Rincon Hill d. Công trình Parliament
Hình 1. Một số cách bố trí hệ giảm dao động trên công trình.
Nghiên cứu giảm giao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cân con lắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu giảm giao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cân con lắc - Người đăng: Dép Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu giảm giao động cho nhà nhiều tầng bằng hệ cân con lắc 9 10 739