Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC

Được đăng lên bởi Việt Hấp
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------

NGUYỄN LÊ HUY

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON
ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC
Chuyên ngành HÓA PHÂN TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGÀNH HÓA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS. TRẦN ĐẠI LÂM

Hà Nội – Năm 2010

Nghiên cứu phát triển polyanilin/ống nano cacbon ứng dụng trong cảm biến sinh học

LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Trần Đại Lâm,
người hướng dẫn khoa học đã tận tình, chỉ bảo và tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn
thành bản luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Tuấn Dung - Viện Kỹ thuật nhiệt
đới; Th.S Nguyễn Hải Bình - Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ Phòng vật liệu nano y sinh và Phòng
thí nghiệm trọng điểm Vật liệu và Linh kiện điện tử - Viện Khoa học Vật liệu; Viện
Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Công nghệ Hóa
học, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS) - Trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội đã tạo những điều kiện, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận
văn.
Tác giả cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí nghiên cứu trường Đại học Bách
Khoa Hà Nội (đề tài T2010-22) và đề tài Nghị định thư Việt – Hàn (mã số:
59/2615/2010/HĐ-NĐT)
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, các thầy cô trong Bộ môn Hóa Phân tích
và bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên và giúp đỡ tôi trong thời gian học
tập cũng như trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn.

Hà Nội, tháng 11 năm 2010
Nguyễn Lê Huy

Nguyễn Lê Huy

2

Luận văn Thạc sĩ Hóa học

Nghiên cứu phát triển polyanilin/ống nano cacbon ứng dụng trong cảm biến sinh học

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................................2
MỤC LỤC.............................................................................................................................3
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT.........................................................5
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................................6
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ.............................................................................7
MỞ ĐẦU.............................................................................................................................10
C...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
---------------------------------------
NGUYỄN LÊ HUY
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON
ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC
Chuyên ngành HÓA PHÂN TÍCH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGÀNH HÓA HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS. TS. TRẦN ĐẠI LÂM
Hà Nội – Năm 2010
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC - Người đăng: Việt Hấp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN POLYANILIN/ỐNG NANO CACBON ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN SINH HỌC 9 10 899