Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực

Được đăng lên bởi ducminh1258
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ
và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực
môi trường
Trần Mạnh Hùng
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Luận văn ThS. ngành: Hoá phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dẫn: TS. Vũ Đức Lợi
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Phân tích thành phần của bùn đỏ thô. Xác định thành phần và cấu trúc pha
của mẫu bùn đỏ bằng phương pháp nhiễu xạ tia X. Nghiên cứu các điều kiện để hoạt
hóa bùn đỏ. Nghiên cứu, đánh giá khả năng hấp phụ photphat của bùn đỏ sau khi
được hoạt hóa. Xử lý và đánh giá kết quả thực nghiệm.
Keywords. Hóa học; Hoá phân tích; Bùn đỏ

Content
MỞ ĐẦU
Bauxit là một trong những khoáng sản phổ biến trên bề mặt Trái đất để chế biến thành
nhôm kim loại và là một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản có trữ lượng rất lớn của
Việt Nam. Theo kết quả điều tra thăm dò địa chất chưa đầy đủ, ở nước ta khoáng sản Bauxit
phân bố rộng từ Bắc đến Nam với trữ lượng khoảng 5,5 tỷ tấn quặng nguyên khai, tương
đương với 2,4 tỷ tấn quặng tinh; tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên (chiếm 91,4%), trong đó
Đăk Nông 1,44 tỷ tấn (chiếm 61%). So với các mỏ Bauxit trên thế giới, Bauxit ở Việt Nam
được đánh giá có chất lượng trung bình.
Bùn đỏ là bã thải của quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxit theo phương pháp
Bayer. Do tính kiềm cao và lượng bùn thải lớn, bùn đỏ sẽ là tác nhân gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng nếu không được quản lý tốt. Bùn đỏ là hỗn hợp bao gồm các hợp chất như sắt,
mangan… và một lượng xút dư thừa do quá trình hòa tan và tách quặng bauxit. Đây là hợp
chất độc hại, thậm chí bùn đỏ được ví như “bùn bẩn”. Hiện nay, trên thế giới chưa có nước
nào xử lý triệt để được vấn đề bùn đỏ. Cách phổ biến mà người ta vẫn thường làm là chôn lấp
bùn đỏ ở các vùng đất ít người, ven biển để tránh độc hại. Với quy hoạch phát triển bauxit ở
Tây Nguyên đến năm 2015 mỗi năm sản xuất khoảng 7 triệu tấn Alumin, tương đương với
việc thải ra môi trường 10 triệu tấn bùn đỏ. Đến năm 2025 là 15 triệu tấn alumin tương đương
với 23 triệu tấn bùn đỏ. Cứ như thế sau 10 năm sẽ có 230 triệu tấn và sau 50 năm sẽ có 1,15
tỷ tấn bùn đỏ tồn đọng trên vùng Tây Nguyên.
Tuy nhiên, do thành phần và tính chất của quặng bauxit khác nhau dẫn đến thành
phần và tính chất của bùn đỏ cũng khác nhau, cho đến thời điểm hiện nay, chưa có cơ quan
nào nghiên cứu về thành phần và tính chất của bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Việt
Nam.

Do vậy, việc nghiên cứu thành phần và tính chất của bùn đỏ nhằm định hướng ứng
dụng trong xử lý môi trường là việc làm cần thiết và cấp...
Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ
và định hướng ng dng trong lĩnh vực
môi trường
Trn Mạnh Hùng
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Luận văn ThS. ngành: Hoá phân tích; Mã số: 60 44 29
Người hướng dn: TS. Vũ Đức Li
Năm bảo v: 2012
Abstract. Phân tích thành phần của bùn đỏ thô. Xác định thành phần và cấu trúc pha
ca mẫu bùn đỏ bằng phương pháp nhiu x tia X. Nghiên cứu các điu kiện để hot
hóa bùn đỏ. Nghiên cứu, đánh giá khả năng hấp ph photphat của bùn đỏ sau khi
được hoạt hóa. Xử lý và đánh giá kết qu thc nghim.
Keywords. Hóa học; Hoá phân tích; Bùn đỏ
Content
MỞ ĐẦU
Bauxit là một trong những khoáng sản phổ biến trên bề mặt Trái đất để chế biến thành
nhôm kim loại một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản trữ lượng rất lớn của
Việt Nam. Theo kết quả điều tra thăm địa chất chưa đầy đủ, nước ta khoáng sản Bauxit
phân bố rộng từ Bắc đến Nam với trữ lượng khoảng 5,5 ttấn quặng nguyên khai, tương
đương với 2,4 tỷ tấn quặng tinh; tập trung chủ yếu Tây Nguyên (chiếm 91,4%), trong đó
Đăk Nông 1,44 tỷ tấn (chiếm 61%). So với các mỏ Bauxit trên thế giới, Bauxit Việt Nam
được đánh giá có chất lượng trung bình.
Bùn đỏ thải của quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxit theo phương pháp
Bayer. Do tính kiềm cao và lượng bùn thải lớn, bùn đỏ s tác nhân gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng nếu không được quản tốt. Bùn đỏ hỗn hp bao gồm các hp chất như st,
mangan… một ợng xút thừa do quá trình hòa tan tách quặng bauxit. Đây hp
chất độc hi, thậm chí bùn đỏ được như “bùn bẩn”. Hiện nay, trên thế giới chưa c
nào xử lý triệt để được vấn đề bùn đỏ. Cách phổ biến mà người ta vẫn thường làm là chôn lp
bùn đỏ các vùng đất ít người, ven biển để tránh độc hi. Vi quy hoạch phát triển bauxit
Tây Nguyên đến năm 2015 mỗi năm sn xut khong 7 triu tấn Alumin, tương đương với
vic thải ra môi trường 10 triu tấn bùn đỏ. Đến năm 2025 là 15 triệu tấn alumin tương đương
vi 23 triu tấn bùn đỏ. C như thế sau 10 năm sẽ 230 triệu tấn sau 50 năm s 1,15
t tấn bùn đỏ tồn đọng trên vùng Tây Nguyên.
Tuy nhiên, do thành phần tính chất ca quặng bauxit khác nhau dẫn đến thành
phần tính chất của bùn đ cũng khác nhau, cho đến thời đim hiện nay, chưa có quan
nào nghiên cứu v thành phần và tính chất của bùn đỏ trong quá trình sản xut alumin ti Vit
Nam.
Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực - Người đăng: ducminh1258
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực 9 10 153