Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng hợp Nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E Coli

Được đăng lên bởi Nhàn Hồ
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT
CHUYÊN NGÀNH QUANG HỌC
--------------------------------

ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO VÀNG
VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG
GẮN KẾT VỚI KHÁNG THỂ KHÁNG
VI KHUẨN E.COLI O157

GVHD: TS. Lâm Quang Vinh
HVTH: Phan Thị Cẩm Huệ
Hồ Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Minh Trang

1

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU
2. TỔNG QUAN VỀ NANO VÀNG
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HẠT NANO VÀNG BIẾN TÍNH BỀ MẶT
3.1 Phương pháp Turkevich
3.2 Phương pháp Perrault
3.3 Phương pháp Brust
3.4 Phương Pháp Martin
4. TỔNG HỢP NANO VÀNG ĐƯỢC BIẾN TÍNH BỀ MẶT VỚI MHDA & MCU
4.1 Hóa chất
4.2 Dụng cụ
4.3 Quy trình tổng hợp

4.2 Đánh giá kết quả
5. TỔNG HỢP NANO VÀNG ĐƯỢC BIẾN TÍNH BỀ MẶT VỚI MPA
5.1 Hóa chất
5.2 Dụng cụ
5.3 Quy trình tổng hợp
5.4 Đánh giá kết quả
6. KẾT LUẬN

MỞ ĐẦU
Phương pháp khử hóa học chế tạo hạt nano vàng từ axit cloroauric (HAuCl4.3H2O) và gắn kết
kháng thể kháng vi khuẩn E. coli O157 lên trên hạt nano vàng. Các phương pháp phân tích
như phổ hấp thụ được ứng dụng để đánh giá các tính chất của các hạt nano vàng. Hơn nữa,
2

khả năng gắn kết giữa kháng thể kháng vi khuẩn E. coli O157 với hạt nano vàng chế tạo ra
được chứng minh thông qua kính hiển vi truyền qua TEM.
Các hạt nano vàng với những đặc tính như không độc, dễ tương tác sinh học và có các tính
chất quang học và điện tử đặc biệt, điều này theo các tài liệu tham khảo cho biết do hiệu ứng
kích thước lượng tử tạo nên, đang thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước trong việc
đưa các hạt nano này ứng dụng trong các lĩnh vực y sinh học như chẩn đoán, cảm biến, lâm
sàng. Vấn đề mà các nhà khoa học đang quan tâm là tạo ra các hạt nano vàng có kích thước
nhỏ, phân bố kích thước đồng đều và đáp ứng yêu cầu trong việc gắn kết với các phần tử sinh
học nhằm triển khai ứng dụng các hạt nano này vào các lĩnh vực khác nhau đặc biệt ứng dụng
trong việc làm tăng độ nhạy trong cảm biến sinh học sử dụng linh kiện vi cân tinh thể thạch
anh (QCM) trong phát hiện các vi khuẩn độc hại và các mục đích khác trong y sinh. Phương
pháp phân tích này so với các phương pháp phân tích sinh học thông thường như đếm tế bào
trên kính hiển vi, đếm khuẩn lạc trên dĩa thạch, đầu dò enzym, ELISA, kít chuẩn PCR có các
ưu điểm như: phát hiện vi khuẩn ở nồng độ thấp, thời gian thử nghiệm nhanh và chính xác.
Hiện nay tại Việt Nam, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng và cần
thiết vì ảnh hưởng đến trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại về kinh tế, là
gánh nặng cho gia đình ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT
CHUYÊN NGÀNH QUANG HỌC
--------------------------------
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO VÀNG
VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG
GẮN KẾT VỚI KHÁNG THỂ KHÁNG
VI KHUẨN E.COLI O157
1
GVHD: TS. Lâm Quang Vinh
HVTH: Phan Thị Cẩm Huệ
Hồ Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nghiên cứu tổng hợp Nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E Coli - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng hợp Nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E Coli - Người đăng: Nhàn Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên cứu tổng hợp Nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E Coli 9 10 380