Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng gen ty thể giám định hài cốt

Được đăng lên bởi Thỏ Tuyết
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiêncứugentythểứngdụngvào
Giámđịnhhàicốtvàhuyếtthống.

Nộidungbài:

 Ditruyềntythể:
1. Kháiniệmtythể:
2. Vậtchấtditruyềnởtythể:
.Ứngdụngnghiêncứugiảitrìnhtựgentythểtronggiámđịnhhàicốtvàhuyếtth
ống:

1.
2.
3.

Quytrìnhgiámđịnhhàicốt:
Quytrìnhgiámđịnhmẫuđốichứng
Đọckếtquả:

Tênthànhviênnhómthựchiện:

1. NguyễnThịTrang
2. NgôThịNhung
3. ĐỗThịLi Na
4. TrầnThịVĩnhTrang



Trongcơthểconngườitồntạisongsong2hệgen:hệgentrongnhânvàhệgentythể(ditruyềntheod
òngmẹ).

Ditruyềntythể:
1.

Kháiniệmtythể:

. Làbàoquancómặttronghầuhếtcáctếbàohôhấphiếukhí
. Dạngsợihoặchạt(hìnhảnh)
. Chứcnăng:
.

Hôhấptếbào(hìnhKrebs)

.

Tổnghợp,dựtrữprotein, lipid, ionkimlo ại,ch ấtmàu…

.

Đặcbiệt:TythểchứavậtchấtditruyềnlàDNA,córibosome, 
RNAđểtựtổnghợpvậtchấtditruyền

2.

Vậtchấtditruyềntythể:



mtDNA là sợi xoắn kép, có cấu trúc vòng, dài khoảng 5μm hoặc có thể 
tồn tại ở dạng mạch thẳng.





mtDNA chiếm từ1­>5% DNA của tế bào



mtDNA của thực vật có kích thước lớn và đa dạng nhất. Các gen có thể 
phân bố ở vị trí khác nhau mặc dù có cùng chức năng



mtDNA tự tái bản theo kiểu bán bảo thủ nhờ hệ DNA pol có trong chất 
nền ty thể và xảy ra ở Interphase của chu kì tế bào



mtDNA có dạng vòng và không liên kết vớihiston­>giống với DNA 
vikhuẩn

Kích thước mtDNA khác nhau đặc trưng cho từngloài.
mtDNA của động vật có xương sống gồm các gen không có intron và 
hầu như không có khoảng trống giữa các gen

 Ty thể tự tổng hợp protein cho riêng mình
 Ty thể không tự tổng hợp tất cả protein của ty thể vì nó 
chỉ chứa gen mã hóa cho khoảng 5000aa

 Hầu hết được tổng hợp từ mạng lưới nội chất hạt theo 
mã của các gen trong NST và được vận chuyển vào 
tythể



Chỉcần một lượng mẫu rất ít thậm chí hầu hết đã bị 
biến tính, hư hỏng do điều kiện môi trường vẫn có thể 
tách chiết được ADN ty thể và nhân bội đạt kết quả 
phục vụ giám định



Trongtất cả TB của các mô và tổ chức cơ thể đều có 
chứa ADN ty thể với cấu trúc như ADN ty thể của mẹ

Quytrìnhgiámđịnhhàicốt:

Quytrìnhgiámđịnhmẫuđốichứng:

Lấymẫumáuđốichứng

Bổsung PBStươngđươngvớithểtíchmáu

NhânvùngD­loopvớicặpmồiđặchiệu

o
o
TủaDNAbằngcồn96 Cvàbảoquảnở  ­20 C

Mixđềuvàlytâmởnhiệtđộphòng(6600v/p)tr
ong3p

Bỏdịchnổi,lấycặn

Chiếtbằngphenolvàchloroform

o
ThêmdungdịchLysisvàủ ở 56 Ctrong3h

GiảitrìnhtựvùngD­loop

Đốichứngvớimẫuxươnggiámđịnh

 Chúng tôi lấy một lượng nhỏ xương hài cốt để tách chiết ADN ty thể. Phòng thí nghiệm để tách ADN ty thể phải có môi trường rất sạch vì 
ADN ty thể có khả năng nhiễm cao....
Nghiênc ugentyth ngd ngvào ểứ
Giámđ nhhàic tvàhuy tth ng. ế
N idungbài:
Ditruy ntyth :
1. Kháini mtyth :
2. V tch tditruy n tyth : ề ở
.
ngd ngnghiênc ugi itrìnht gentyth tronggiámđ nhhàic tvàhuy tth ế
ng:
1. Quytrìnhgiámđ nhhàic t:
2. Quytrìnhgiámđ nhm uđ ich ng
3. Đ ck tqu : ế
Tênthànhviênnhómth chi n:
1. Nguy nTh Trang
2. NgôTh Nhung
3. Đ Th Li Na
4. Tr nTh VĩnhTrang
Nghiên cứu ứng dụng gen ty thể giám định hài cốt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng gen ty thể giám định hài cốt - Người đăng: Thỏ Tuyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng gen ty thể giám định hài cốt 9 10 21