Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn tài nguyên nước

Được đăng lên bởi TAn BruNo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Học viện nông nghiệp Việt Nam
khoa Tài Nguyên- Môi TrườngDanh sách nhóm
HỌ & TÊN
Trần Thị Thắm
Đặng Quang
Thắng
Nguyễn Thị Thảo
Phạm Thị Thu
Thảo
 Lê Phương Thảo
 Nguyễn Thị Thảo
 Nguyễn Thị Thi

LOGO
.

MSV
 580417

LỚP
 k58-cntya

 580620
 584127

 k58-cntyb
 k58-ptntb

 587521
 580846
 580515
 587560

 k58-cntye
 k58-cntyd
 k58-cntyb
 k58-cntyd


NỘI DUNG BÁO CÁO

I.
I. Mở
Mở đầu
đầu
NỘI DUNG

II.
II. Kết
Kết quả
quả nghiên
nghiên cứu
cứu
III.
III. Kết
Kết luận
luậnI. MỞ ĐẦU
NƯỚC
- Là 1 hợp chất hóa học của O2 và H2,
CTHH: H2O
- Là thành phần thiết yếu của sự sống và môi
trường quyết định sự tồn tại và phát triển bền
vững của đất nước (tài nguyên đặc biệt quan trọng).
- Chiếm 70% diện tích của Trái Đất nhưng chỉ 0,3%
tổng lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn
để khai thác dùng làm nước sinh hoạt.
- Ngày nay, sự bùng nổ dân số và tốc độ
phát triển cao của công nông nghiệp ... đã để lại
nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm
môi trường nước. Vấn đề này đang được nhiều sự
quan tâm của mọi người, mọi quốc gia trên
thế giới.II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1.Vai trò của nước đối với con người và sinh vật

1

Tham gia vào vai trò tái sinh thế giới
hữu cơ,tham gia quá trình trao đổi
chất,các phản ứng lý học, hóa học.

2

Vai
Trò

3
4

Vai trò lớn trong quá trình
phát triển công nghiệp và
đô thị cũng như trong đời
sống hàng ngày.
Môi trường sống của nhiều
loài sinh vật.

Nguồn khoáng sản và năng
lượng to lớn của nhân loại.


IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp)
2. Nước toàn cầu và nhu cầu sử dụng nước
a, Nước toàn cầu
- Theo Korzum ( 1978 ) lượng
nước toàn cầu khoảng 1386
triệu km khối.
Nước biển và đại dương chiếm
97%
Nước trong đất liền và khí
quyển chiếm 3%
Lượng nước ngọt con người có
thể sử dụng chiếm 2,53 lượng
nước toàn cầuIV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tiếp)
b.Nhu cầu nước trên thế giới
Nông nghiệp: tăng 60 lần,từ

Theo Skikloranow (1990) sử
dụng nước toàn cầu đã tăng lên
khoảng 10 lần trong thế kỉ XX.

525 km3 (1900) đến 3250 km3
(2000) chiếm ¾ tổng lượng
nước sử dụng.

Th

NHU CẦU

Công nghiệp: tăng từ 37 km3
(1900) đến 1280 km3 (2000)
chiếm hơn ¼ tổng lượng nước
sử dụng trên thế giới. (đặc
biệt công nghiệp điện,chế biến
nông sản,luyện kim,giấy,…)

Sử dụng trong hoạt động sinh
hoạt hằng ngày của con người:
tắm giặt, ăn uống, công tr...
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Học viện nông nghiệp Việt Nam
khoa Tài Nguyên- Môi Trường
Nguồn tài nguyên nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn tài nguyên nước - Người đăng: TAn BruNo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nguồn tài nguyên nước 9 10 883