Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Tử là gì

Được đăng lên bởi Hồng Quân Vy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh
bởi đám mây điện tích âm các electron. Hạt nhân nguyên tử là dạng gắn kết hỗn hợp giữa
cácproton mang điện tích dương và các neutron trung hòa điện (ngoại trừ trường hợp của
nguyên tử hiđrô, với hạt nhân ổn định chỉ chứa một proton duy nhất không có neutron).
Electron của nguyên tử liên kết với hạt nhân bởi tương tác điện từ và tuân theo các nguyên
lý của cơ học lượng tử. Tương tự như vậy, nhóm các nguyên tử liên kết với nhau bởi liên
kết hóa học dựa trên cùng một tương tác này, và tạo lên phân tử. Một nguyên tử chứa số
hạt electron bằng số hạt proton thì trung hòa về điện tích, trong khi số electron nếu nhiều
hoặc ít hơn thì nó mang điện tích âm hoặc dương và gọi là ion. Nguyên tử được phân
loại tuân theo số proton và neutron trong hạt nhân của nó: số proton xác định lên nguyên tố
hóa học, và số neutron xác định đồng vị của nguyên tố đó.[1]
Tên gọi nguyên tử hóa học mà nay gọi đơn giản là "nguyên tử" là những đối tượng rất nhỏ
với đường kính chỉ khoảng vài phần mười nano mét và có khối lượng rất nhỏ tỷ lệ với thể
tích của nguyên tử. Chúng ta có thể quan sát nguyên tử đơn lẻ bằng các thiết bị như kính
hiển vi quét chui hầm. Trên 99,94% khối lượng nguyên tử tập trung tại hạt nhân,[ct 1] với tổng
khối lượng proton xấp xỉ bằng tổng khối lượng neutron. Mỗi nguyên tố có ít nhất một đồng vị
với hạt nhân không ổn định có thể trải qua quá trình phân rã phóng xạ. Quá trình này dẫn
đến biến đổi hạt nhân làm thay đổi số proton hoặc neutron trong hạt nhân nguyên tử.
[2]
Electron liên kết trong nguyên tử có những mức năng lượng ổn định rời rạc, hayobitan, và
chúng có thể chuyển dịch giữa 2 mức năng lượng bằng hấp thụ hay phát ra photon có năng
lượng đúng bằng hiệu giữa 2 mức năng lượng này. Các electron có vai trò xác định lên tính
chất hóa học của một nguyên tố, và ảnh hưởng mạnh tới tính chất từ tính của nguyên tử
cũng như vật liệu. Những nguyên lý của cơ học lượng tử đã mô tả thành công các tính chất
quan sát thấy của nguyên tử và là nền tảng cho lý thuyết nguyên tử và hạt hạ nguyên tử.

...
Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một hạt nhân ở trung tâm bao quanh
bởi đám mây điện tích âm các electron. Hạt nhân nguyên tử là dạng gắn kết hỗn hợp giữa
cácproton mang điện tích dương và các neutron trung hòa điện (ngoại trừ trường hợp của
nguyên tử hiđrô, với hạt nhân ổn định chỉ chứa một proton duy nhất không có neutron).
Electron của nguyên tử liên kết với hạt nhân bởi tương tác điện từ và tuân theo các nguyên
lý của cơ học lượng tử. Tương tự như vậy, nhóm các nguyên tử liên kết với nhau bởi liên
kết hóa học dựa trên cùng một tương tác này, và tạo lên phân tử. Một nguyên tử chứa số
hạt electron bằng số hạt proton thì trung hòa về điện tích, trong khi số electron nếu nhiều
hoặc ít hơn thì nó mang điện tích âm hoặc dương và gọi là ion. Nguyên tử được phân
loại tuân theo số proton và neutron trong hạt nhân của nó: số proton xác định lên nguyên tố
hóa học, và số neutron xác định đồng vị của nguyên tố đó.
[1]
Tên gọi nguyên tử hóa học mà nay gọi đơn giản là "nguyên tử" là những đối tượng rất nhỏ
với đường kính chỉ khoảng vài phần mười nano mét và có khối lượng rất nhỏ tỷ lệ với thể
tích của nguyên tử. Chúng ta có thể quan sát nguyên tử đơn lẻ bằng các thiết bị như kính
hiển vi quét chui hầm. Trên 99,94% khối lượng nguyên tử tập trung tại hạt nhân,
[ct 1]
với tổng
khối lượng proton xấp xỉ bằng tổng khối lượng neutron. Mỗi nguyên tố có ít nhất một đồng vị
với hạt nhân không ổn định có thể trải qua quá trình phân rã phóng xạ. Quá trình này dẫn
đến biến đổi hạt nhân làm thay đổi số proton hoặc neutron trong hạt nhân nguyên tử.
[2]
Electron liên kết trong nguyên tử có những mức năng lượng ổn định rời rạc, hayobitan, và
chúng có thể chuyển dịch giữa 2 mức năng lượng bằng hấp thụ hay phát ra photon có năng
lượng đúng bằng hiệu giữa 2 mức năng lượng này. Các electron có vai trò xác định lên tính
chất hóa học của một nguyên tố, và ảnh hưởng mạnh tới tính chất từ tính của nguyên tử
cũng như vật liệu. Những nguyên lý của cơ học lượng tử đã mô tả thành công các tính chất
quan sát thấy của nguyên tử và là nền tảng cho lý thuyết nguyên tử và hạt hạ nguyên tử.
Nguyên Tử là gì - Người đăng: Hồng Quân Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguyên Tử là gì 9 10 105