Ktl-icon-tai-lieu

nhập môn công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi nanacnsh94
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 1 lần
công nghệ sinh học thực vật
CHƯƠNG 4:
Công nghệ sinh học thực vật
I
MỞ ĐẦU
II
NUÔI CẤY MÔ VÀ NHÂN GiỐNG IN VITRO
III
C KỈ THUẬT CHUYỂN GEN Ở THỰC VẬT
IV
SẢN XuẤT CÁC DUOCJ LiỆU SINH HỌC
nhập môn công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhập môn công nghệ sinh học - Người đăng: nanacnsh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
nhập môn công nghệ sinh học 9 10 863