Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi triet-pham
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 6065 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Hanoi Center for Financial and Industrial Mathematics
Trung Tâm Toán Tài Chính và Công Nghiệp Hà Nội

NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI
XÁC SUẤT & THỐNG KÊ
Đỗ Đức Thái và Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội – Toulouse, 2010

ii

Bản thảo này: Ngày 22 tháng 8 năm 2010

c Prof. Dr. Do Duc Thai & Prof. Dr. Nguyen Tien Zung
�

Hanoi Center for Financial and Industrial Mathematics

Hanoi National University of Education & University of Toulouse

iii

Lời giới thiệu

Xác suất và thống kê đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực của thế
giới hiện đại, từ khoa học, công nghệ, đến kinh tế, chính trị, đến sức khỏe, môi trường,
v.v. Ngày nay, máy tính giúp cho việc tính toán các vấn đề xác suất thống kê ngày càng
trở nên dễ dàng, một khi đã có các số liệu đúng đắn và mô hình hợp lý. Thế nhưng, bản
thân máy tính không biết mô hình nào là hợp lý. Đấy là vấn đề của người sử dụng: cần
phải hiểu được bản chất của các khái niệm và mô hình xác suất thống kê, thì mới có thể
dùng được chúng.
Mục đích của quyển sách này chính là nhằm giúp bạn đọc hiểu đúng bản chất của
những khái niệm và phương pháp cơ bản nhất của xác suất và thống kê, và qua đó có thể
áp dụng được chúng, đi sâu tìm hiểu được phương pháp thích hợp cho những tình huống
cụ thể. Một số điểm mà các tác giả cố gắng đưa vào trong sách này là:
- Giải thích bản chất các khái niệm một cách trực giác, dễ hiểu nhất trong chừng mực
có thể, đồng thời đảm bảo độ chặt chẽ nhất định về mặt toán học.
- Cho nhiều ví dụ và bài tập về những tình huống có thật, với số liệu có thật, nhằm
giúp bạn đọc cảm nhận được các ứng dụng thực tế của xác suất và thống kê.
Quyển sách này có 5 chương cộng thêm phần phụ lục. Chương 1 gồm một số khái niệm
cơ sở của lý thuyết xác suất. Chương này không đòi hỏi kiến thức đặc biệt gì về toán,
và học sinh phổ thông cũng có thể đọc và hiểu được phần lớn. Tuy nhiên, kiến thức của
Chương 1 không hoàn toàn hiển nhiên, kể cả đối với những người đã học đại học. Trong
quá trình soạn thảo, các tác giả có đem một số bài tập hơi khó của Chương 1 đố các học
sinh đại học và cao học ngành toán, và phần lớn họ làm sai! Các bài tập đó không phải
là khó về mặt toán học (để giải chúng chỉ cần làm vài phép tính số học đơn giản), mà là
khó vì chúng chứa đựng những sự tế nhị về bản chất của xác suất. Hy vọng rằng, bạn
đọc sẽ thấy được những sự tế nhị đó, và tránh được các sai lầm mà nhiều người khác hay
mắc phải.
Từ Chương 2 đến Chương 4 của quyển sách là lý thuyết xác suất của các biến ngẫu
nhiên. Chương 2 là về các biến ngẫu nhi...
Hanoi Center for Financial and Industrial Mathematics
Trung Tâm Toán Tài Chính và ng Nghiệp Nội
NHẬP MÔN HIỆN ĐI
C SUẤT & THỐNG
Đỗ Đức Thái và Nguyễn Tiến Dũng
Nội Toulouse, 2010
NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI XÁC SUẤT & THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI XÁC SUẤT & THỐNG KÊ - Người đăng: triet-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
NHẬP MÔN HIỆN ĐẠI XÁC SUẤT & THỐNG KÊ 9 10 982