Ktl-icon-tai-lieu

Nhóm đất cát biển

Được đăng lên bởi vandong2007
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 9699 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Tìm hiểu về nhóm đất cát biển
(Arenosols-Ar)

Khái quát chung
Nhóm đất cát biển nước ta có khoảng 53.000ha.
Đặc tính chung là: thành phần cơ giới nhẹ, bở rời, hàm

lượng silic cao, lượng limon thấp (0-6%), có chỗ lẫn
vỏ sò, vệt đỏ, loang lổ có kết von
Lượng hữu cơ thấp, Ph: 4-6, N, P, K, kiềm thổ đều

thấp
Đất phân bố dọc từ bắc tới nam, nhiều nhất ở trung bộ

Điều kiện và quá trình hình thành
Do phạm vi phân bố trải dài từ Bắc Trung Bộ tới Nam Trung Bộ nên các

yếu tố hình thành khí hậu và thảm thực vật cũng thay đổi theo vùng
Thực vật chủ yếu là một số loại thực vật chịu hạn như: cây bắt mối

(drosera burmani voh1), cây nắp ấm (nenpenthes anamensis),…Trên
những vùng tưới nông có thể trồng lúa và một số cây hoa màu khoai, đậu ,
lạc, …
Quá trình hình thành liên quan đến hoạt động địa chất trong khu vực ,gồm

hai quá trình chính là
+ hoạt động địa chất của biển, vận động nậng lên của thềm biển cũ
(bằng chứng là các bãi vỏ sò ở diễn châu nghệ an)
+ quá trình bồi tụ tạo lập đồng bằng của hệ thống các con sông ngắn ở
miền Trung

Phân loại
Theo thành phần cát, sét, màu sắc và tuổi hình thành

chia làm các loại sau:
Đất cồn cát trắng vàng (Cc) Luvic Arenosols (AR1)
Đất cồn cát đỏ (Cđ) Rhodic Arenosols (ARr)
Đất cát biển (C)

Hapic Arenosols (Arh)

Đất cát mới biến đổi(Cb) Cambic ARenosols (Arb)
Đất cát Glây (Cg)

Gleyic Arenosols(Arg)

Sau đây ta nghiên cứu một số đặc tính của 3 loại sau

Đất cồn cát trắng vàng
Diện tích 220.000ha
Tập trung ở ven biển miền tung từ Nghệ An, Hà Tĩnh tới phan thiết
Có những cồn cát rất cao như Quảng Bình, Vĩnh Linh cao tới 200-300m.
Các cồn cát thường có sườn dốc hướng về phía đất liền,lâu ngày bị rửa trôi

hết phần tử sét, chỉ còn lại màu trắng của silic.
Nơi ẩm cát ngả màu vàng
Không có lớp phủ thực vật, các cồn cát thường di động tràn lấp nhà cửa

ruộng vườn
Cần trồng rừng để phòng tránh cát di động.

Hình thái PD

Ðặc điểm phân tầng
Ap (0- 30CM): màu vàng
sáng (ẩm: 2,5Y 7/3;
khô:10YR 3/3); cát; hơi ẩm;
có nhiều rễ cây phi lao;
chuyển lớp từ từ.

C (30- 150CM): vàng cam
xỉn (ẩm: 10YR 7/3,5;
khô:10YR 7/4); cát; ẩm; đôi
khi bắt gặp những đốm đen
của rễ cây; có những ánh cát
lấp lánh.

Tính chất lí hòa học cơ bản của phấu diện đất
Ðộ sâu
(cm)

Hàm lượng
dễ tiêu
(mg/100g)

Hàm lượng tổng số (%)

K2O

Trao
đổi

Thủy
H2O
phân

KCl

0,27
0,32

3,01
3,01

0,04
0,02

0,48
0,16

5,4
5,3

N

0-30
30-150

0,08
0,02

vệt
vệt

Ðộ sâu
(cm)

Dung
trọng
(g/cm3
)

Tỷ
trọng

Ðộ xốp
(%)

Ðộ ẩm
(%)

0- 30
30- 150

1,31
1,35...
12/9/12
Tìm hiểu về nhóm đất cát biển
(Arenosols-Ar)
Nhóm đất cát biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhóm đất cát biển - Người đăng: vandong2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhóm đất cát biển 9 10 373