Ktl-icon-tai-lieu

Nhựa PVC

Được đăng lên bởi Linh Lê
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TỔNG QUAN VỀ NHỰA PVC
I.

TỔNG QUÁT VỀ HỢP CHẤT PVC
1. Lịch sử phát triển của PVC.

PVC hay còn gọi là Polyvinyl clorua có lịch sử phát triển hơn 100 năm qua. Năm 1835
lần đầu tiên Henri Regnault đã tổng hợp được Vinylclorua, nguyên liệu chính để tạo nên PVC.
Polyvinyl clorua được quan sát thấy lần đầu tiên 1872 bởi Baumann khi phơi ống nghiệm chứa
vinylclorua dưới ánh sáng mặt trời, sản phẩm tạo ra có dạng bột màu trắng và bản chất hóa học
của nó chưa được xác định.

Hình 1: Công thức và cấu trúc của PVC
Các nghiên cứu về sự tạo thành PVC đầy đủ hơn đã được công bố vào năm 1912 do Iwan
Ostromislensky (Nga) và Fritz Klatte (Đức) nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên polyme mới này vẫn
không được ứng dụng và không được chú ý quan tâm nhiều, bởi tính kém ổn định, cứng và rất
khó gia công. Cuối thế kỷ 19, các sản phẩm như axetylen và clo đang trong tình trạng khủng
hoảng thừa, việc có thể sản xuất được PVC từ các nguyên liệu này là một giải pháp rất hữu hiệu.
Năm 1926, khi tiến sỹ Waldo Semon vô tình phát hiện ra chất hoá dẻo cho PVC, đây mới là một
bước đột phá đầu tiên để khắc phục nhược điểm khi gia công cho PVC, sau đó là các nghiên cứu
về chất ổn định cho PVC. Đến năm 1933, nhiều dạng PVC đã được tổng hợp ở Mỹ và Đức
nhưng phải đến năm 1937, PVC mới được sản xuất trên quy mô công nghiệp hoàn chỉnh tại Đức
và sau đó là ở Mỹ.
2. Tính chất vật lý và phân loại

PVC có dạng bột màu trắng hoặc màu vàng nhạt. PVC tồn tại ở hai dạng là huyền
phù (PVC.S - PVC Suspension) và nhũ tương (PVC.E - PVC Emulsion). PVC.S có kích thước
hạt lớn từ 20 - 150 micron. PVC.E nhũ tương có độ mịn cao.
PVC không độc, nó chỉ độc bởi phụ gia, monome VC còn dư, và khi gia công chế tạo sản
phẩm do sự tách thoát HCl... PVC chịu va đập kém. Để tăng cường tính va đập cho PVC thường
dùng chủ yếu các chất sau: MBS, ABS, CPE, EVA với tỉ lệ từ 5 - 15%. PVC là loại vật liệu cách
điện tốt, các vật liệu cách điện từ PVC thường sử dụng thêm các chất hóa dẻo tạo cho PVC này
có tính mềm dẻo cao hơn, dai và dễ gia công hơn.

Tỉ trọng của PVC vào khoảng từ 1,25 đến 1,46 g/cm3 (nhựa chìm trong nước), cao hơn so
với một số loại nhựa khác như PE, PP, EVA (nhựa nổi trong nước)...
Bảng 1.1: Tính chất của PVC
Tỉ trọng

1380 kg/m3

Modun đàn hồi (E)

2900-3300 MPa

Độ bền kéo(σt)

50-80 MPa

Độ giãn dài giới hạn

20-40%

Độ dai va đập

2-5 kJ/m²

Nhiệt độ thủy tinh hóa

87 °C

Nhiệt độ nóng chảy

80 °C

Nhiệt độ hóa mềm Vicat B1

85 °C

Hệ số truyền...

I. 
1.  !
 hay cn gi l Polyvinyl clorua lịch sử phát triển hơn 100 m qua. Năm 1835
lần đầu tiên Henri Regnault đã tổng hợp được , nguyên liệu cnh để tạo nên PVC.
 được quan sát thấy lần đầu tiên 1872 bởi Baumann khi phơi ống nghiệm chứa
vinylclorua dưới ánh sáng mặt trời, sản phẩm tạo radạng bột mu trắng v bản chất hóa hc
của nó chưa được xác định.

Các nghiên cứu về sự tạo thnh PVC đầy đủ hơn đã được công bố vo năm 1912 do Iwan
Ostromislensky (Nga) v Fritz Klatte (Đức) nghiên cứu độc lập. Tuy nhiên polyme mới ny vẫn
không được ứng dụng v không được chú ý quan tâm nhiều, bởi tính kém ổn định, cứng v rất
khó gia công. Cuối thế kỷ 19, các sản phẩm như axetylen v clo đang trong tình trạng khủng
hoảng thừa, việc có th sản xuất được PVC từ các nguyên liệu ny l một giải pháp rất hữu hiu.
Năm 1926, khi tiến sỹ Waldo Semon tình phát hiện ra chất hoá dẻo cho PVC, đây mi l một
bước đột phá đầu tiên để khắc phục nhược điểm khi gia công cho PVC, sau đó l các nghiên cứu
về chất ổn định cho PVC. Đến năm 1933, nhiu dạng PVC đã được tổng hợp Mỹ v Đức
nhưng phải đến năm 1937, PVC mới được sản xuất trên quy mô công nghiệp hon chỉnh tại Đức
v sau đó l ở Mỹ.
2. "#$%&'$()&*+
PVC dạng bột mu trắng hoặc mu vng nhạt. PVC tồn tại hai dạng l huyn
phù (PVC.S - PVC Suspension) v nhũ tương (PVC.E - PVC Emulsion). PVC.S ch thước
hạt lớn từ 20 - 150 micron. PVC.E nhũ tương có độ mịn cao.
PVC không độc, nó chỉ độc bởi phụ gia, monome VC cn dư, v khi gia công chế tạo sản
phẩm do sự tách thoát HCl... PVC chịu va đập kém. Để tăng cường tính va đp cho PVC thường
dùng chủ yếu các chất sau: MBS, ABS, CPE, EVA với tỉ l từ 5 - 15%. PVC l loại vật liệu cách
điện tốt, các vật liệu cách điện từ PVC thường sdụng thêm các chất hóa do tạo cho PVC ny
có tính mềm dẻo cao hơn, dai v dễ gia công hơn.
Nhựa PVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhựa PVC - Người đăng: Linh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nhựa PVC 9 10 136