Ktl-icon-tai-lieu

những câu hỏi về bão

Được đăng lên bởi Cá Con
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Bão, áp thấp nhiệt đới là gì ?

Hình 1. Cấu trúc đặc trưng của bão

Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): là một vùng
gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt
đới. Ở bắc bán cầu, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng
hồ. Áp suất khí quyển trong bão thấp hơn rất nhiều so với xung quanh và thường
thấp hơn 1000mb. Bão, ATNĐ có thể xem như một chiếc bánh khổng lồ, khi cắt
đôi chiếc bánh đó ta thấy bên trong nó cũng có nhân bánh đó là mắt bão và thành
mắt bão (xem hình 1).
Như vậy có thể xem bão là một trận gió xoáy từ các phía thổi vào vùng trung
tâm bão, càng gần trung tâm thì gió càng mạnh, có khi lên đến vài trăm cây số một
giờ, nhưng chính giữa lại là một vùng gió tương đối nhẹ hay lặng gió gọi là mắt
bão. Không khí chung quanh dồn vào giữa không phải theo những đường thẳng mà

theo hình xoắn ốc. Ở Bắc bán cầu, gió xoáy thổi ngược chiều kim đồng hồ. Trong
một trận bão, ở tầng gần mặt đất không khí bốn bề chạy vào giữa, đến vùng giữa
bão thì không khí thổi lên cao, lên đến các tầng cao hơn nữa thì tỏa ra tứ phía. Bão
bắt nguồn từ các vùng biển nhiệt đới, bão chuyển động một khối không khí ẩm rất
lớn. Không khí ẩm đó càng lên cao thì hơi nước mà nó chứa đọng lại thành mây và
mưa càng nhiều, cho nên vùng bão không những có gió mạnh mà lại có mây đặc
phủ kín và mưa nhiều.
Câu 2: Vì sao bão có tên và chúng được đặt tên như thế nào ?
Bão có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão:
+ Bão hình thành trên biển Đại Tây Dương: gọi là Hurricanes
+ Bão hình thành trên biển Thái Bình Dương: gọi là Typhoon
+ Bão hình thành trên biển Ấn Độ Dương: gọi là Tropical Cyclones
Các cơn bão có thể tồn tại trên biển trung bình từ 7 – 8 ngày hoặc thậm chí
lâu hơn. Trên cùng một khu vực, cùng một thời gian có thể có từ 2 đến 3 cơn bão
tồn tại, thậm chí có thể nhiều hơn. Vì vậy người ta phải nghĩ ra cách đặt tên cho
các cơn bão để tránh nhầm lẫn trong việc đưa ra các thông tin về từng cơn bão.
Trong thời gian xảy ra chiến tranh Thế giới thứ II, các nhà Khí tượng Lục
quân và Hải quân Mỹ đã dùng tên của phụ nữ để đặt tên cho các cơn bão.
Các cơn bão ở Đông Bắc Thái Bình Dương được đặt theo tên phụ nữ từ năm
1959 – 1960 và đến năm 1978 sử dụng cả tên nữ giới và nam giới.
Ở vùng Bắc Ấn Độ Dương, các cơn bão nhiệt đới không được đặt tên. Ở Tây
Nam Ấn Độ Dương bão bắt đầu được đặt tên từ 1960.
Ở vùng Australia và nam Thái Bình Dương, bão bắt đầu được đặt tên (theo
tên phụ...



Hình 1.
 !"#
$%$&'()*!'+!,%-).#/0
12/3/4%$5)6!78'!9
91:;<='(>0)/=;?)=8<>@&
=;?ABBB!/1%$07!!"C/'59%'3
+C/$@=/.)$D$6/$!3/
!3/7!-A 1
$07!/!")$E;(@5#)
6!/%4)6!-$!F%$'.C)*!6<G!"
&%(H@F!"#$?GI@
1J+'(>@K9H@'+;L7H&M!
những câu hỏi về bão - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những câu hỏi về bão - Người đăng: Cá Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
những câu hỏi về bão 9 10 50