Ktl-icon-tai-lieu

Niên luận

Được đăng lên bởi Vũ Thanh Tú
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Thị Hằng K55A Hóa học

Báo cáo Niên luận

LỜI CẢM ƠN

Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Ngọc Mai đã giao
đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành báo cáo này.
Em cũng xin chân thành cám ơn thầy, cô giáo, cán bộ trong bộ môn Hóa phân tích,
Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo
điều kiện cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình, các anh chị sinh viên K54 Tài Tiến
chuyên ngành Hóa phân tích đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình nghiên cứu.
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Thị Hằng

1

Nguyễn Thị Hằng K55A Hóa học

Báo cáo Niên luận

MỤC LỤC

NỘI DUNG............................................................................................................................4
1.

2.

3.

4.

Giới thiệu về thuốc trừ sâu......................................................................................4
1.1.

Phân loại dựa trên đối tượng sinh vật hại......................................................4

1.2.

Phân loại theo gốc hóa học...............................................................................4

Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu..................................................................................5
2.1.

Độc tính...............................................................................................................5

2.2.

Sự phân tán trong môi trường.........................................................................6

2.3.

Đối với con người...............................................................................................8

2.4.

Ảnh hưởng đến hệ sinh thái.............................................................................9

Các phương pháp xác định thuốc trừ sâu............................................................10
3.1.

Sắc ký lỏng........................................................................................................10

3.2.

Sắc ký khí.........................................................................................................12

Cảm biến sinh học...................................................................................................13
4.1.

Cảm biến sinh học enzym...............................................................................13

4.2.

Whole cell biosensor........................................................................................21

4.3.

Cả...
Nguyễn Thị Hằng K55A Hóa học Báo cáo Niên luận
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn TS Phạm Thị Ngọc Mai đã giao
đề tài, tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành báo cáo này.
Em cũng xin chân thành cám ơn thầy, giáo, cán bộ trong b môn Hóa phân tích,
Khoa Hóa học, Trưng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tạo
điều kiện cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình, các anh chị sinh viên K54 Tài Tiến
chuyên ngành Hóa phân tích đã giúp đỡ em rất nhiều trong suốt quá trình nghiên cứu.
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Thị Hằng
1
Niên luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Niên luận - Người đăng: Vũ Thanh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Niên luận 9 10 795