Ktl-icon-tai-lieu

Nô và biểu mô

Được đăng lên bởi Hải Đăng
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2318 lần   |   Lượt tải: 19 lần
MÔ VÀ BIỂU MÔ
BS. Trần Kim
Thương

MÔ
MỤC TIÊU:
1. Phân biệt được mô, mô học và biểu mô.
2. Kể được 5 loại mô trong cơ thể người.

I. MÔ HỌC (HISTOLOGY) LÀ GÌ?

• KH ng/cứu về mô: đại thể, vi thể, siêu vi thể và
phân tử.

• Cơ thể là 1 khối thống nhất, toàn vẹn.
• TB là đơn vị sống cơ bản nằm trong chất gian
bào với 2 phạm trù tồn tại cơ bản:

cấu tạo + chức năng.
• Mô là 1 hệ thống các TB và chất gian bào có
cùng nguồn gốc, cấu tạo và chức năng. Chúng
được hình thành trong quá trình tiến hóa sinh
học và xuất hiện ở 1 cơ thể đa bào do qúa trình
biệt hoá.

Người có 05 loại mô chính:
1. Biểu mô: Bmô phủ + Bmô tuyến
2. Mô liên kết: MLK chính thức, mô sụn
và mô xương.
3. Mô máu và bạch huyết.
4. Mô cơ.
5. Mô thần kinh.

II. HỌC MÔ ĐỂ LÀM GÌ?
- Mô tả được cấu tạo mô học bình
thường của các loại TB và các mô.
- Phân tích chức năng và cơ chế hoạt
động chủ yếu của các thành phần đó
trong điều kiện bình thường.
- Giải thích sự liên quan cấu tạo và chức
năng trong từng mô và cơ quan.

- Chẩn đoán được các mô, các cơ quan
= KHV trong 1 thời gian nhất định.
- Biết cấu tạo mô học bình thường ng/cứu
biến đổi bệnh lý/GPB
chẩn đoán đúng.
- Kiến thức mô học là cơ sở và có liên quan
chặt chẽ với kiến thức sinh lý, sinh hoá,
GPB học . . . đồng thời rất có ích cho các
khoa lâm sàng.

BIỂU MÔ
MỤC TIÊU:
- Nắm được 05 đặc điểm cấu tạo của
Bmô.
- Phân biệt được các cấu trúc liên kết.
- Phân biệt được BM phủ và BM tuyến.
- Mô tả được các kiểu chế tiết.
- Phân biệt được 02 loại tuyến: nội tiết và
ngoại tiết.

NỘI DUNG:
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BIỂU MÔ:
- Các TB đứng sát nhau.
- Có 02 loại: + Biểu mô phủ.
+ Biểu mô tuyến.
- Nguồn gốc: nội, trung và ngoại bì phôi.
- CN: B/vệ, hấp thu, tái hấp thu & chế tiết.

Đặc điểm cấu tạo biểu mô:
1. Các TB BM thường đứng sát nhau,
tạo thành lớp và tựa trên màng đáy,
ngăn cách với mô liên kết.
2. Các TB BM liên kết với nhau rất chặt
nhờ các hình thức liên kết phong phú.
3. Biểu mô có tính phân cực.
4. Trong biểu mô không có mạch máu.
5. Phần lớn có khả năng tái tạo mạnh
(đặc biệt là biểu mô phủ).

II. TB BIỂU MÔ PHỦ:
Cấu tạo giống TB động vật nhưng khác là:
- Vi nhung mao: là nhánh bào tương ở cực
ngọn đội màng TB lên.
- Lông chuyển: có ở cực ngọn của biểu mô
đường hô hấp
- Nếp gấp đáy: là màng bào tương ở cực đáy
lõm sâu vào bào tương TB tạo thành mê đạo
đáy.

Sơ đồ cấu tạo biểu mô phủ.
(TB hấp thu ruột non)
Vi nhung mao

Màng đáy

III. SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC TB:
Có nhiều cấu trúc liên kết phong phú:
- Chất gắn: ở khoảng gian bào, kết dính...
MÔ VÀ BIỂU MÔ
MÔ VÀ BIỂU MÔ
BS. Tr n Kim
BS. Tr n Kim
Th ngươ
Th ngươ
Nô và biểu mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nô và biểu mô - Người đăng: Hải Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Nô và biểu mô 9 10 668