Ktl-icon-tai-lieu

Nội suy và xấp xi hàm

Được đăng lên bởi Phúc Trần
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phuong phap tinh
NỘI SUY VÀ XẤP XỈ HÀM
Bài giảng điện tử
Nguyễn Hồng Lộc
Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng
TP. HCM 2013.
Nguyễn Hồng Lộc (BK TPHCM) NỘI SUY VÀ XẤP XỈ HÀM TP. HCM 2013. 1 / 35
Nội suy và xấp xi hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội suy và xấp xi hàm - Người đăng: Phúc Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Nội suy và xấp xi hàm 9 10 478