Ktl-icon-tai-lieu

Ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi Alisa
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trường trung học cơ sở trường thi
Đội viên tham dự bài dự thi:
Nguyễn Thị Thu Hương (30/07/1999) - chi đội 9a
Mạnh Yến Chi (02/12/1999)

- chi đội 9a

Hoàng Khánh Linh (15/08/1999)

- chi đội 9a

Bài dự thi
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014
Nội dung: Nghiên cức về vấn đề Khoa học môi trường.
Xã hội đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì thế vấn đề môi
trường đang được đặt lên hàng đầu. Trong đó, bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề nóng
hổi với toàn nhân loại. Nhưng tôi chắc chắn rằng, không phải ai cũng như bạn, hiểu rõ tầm quan
trọng về vấn đề này. Và chắc hẳn 100% dân số trên thế giới cũng biết rằng chúng ta “đang phải
đương đầu” với một thử thách mà chính chúng ta “đang tạo ra”. Đó chính là biến đổi khí hậu.
Vậy biến đổi khí hậu là gì?
Có thể bạn đã từng nghe qua đài hay tham khảo trên báo chí cụm từ này nhưng không hiểu rõ nó
là gì hay nó do đâu mà có!
Xin thưa với các bạn rằng, đó là một hiện tượng về sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh
thái, chất lượng và thành phần của thủy quyển, sinh quyển, các địa quyển hiện tại và trong tương
lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay
hàng triệu năm. Sự biển đổi có thế là thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự
kiện thời tiết quanh một mức trung bình. Sự biến đổi khí hậu có thể giới hạn trong một vùng nhất
định hay có thế xuất hiện trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, đặc biệt trong ngữ cảnh chính
sách môi trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới sự thay đổi khí hậu hiện nay, được gọi chung
bằng hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hay nói cách khác, biến đổi khí hậu là những biến đổi trong môi trường vật lí hoặc sinh học gây
ra những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục hồi hoặc sinh sản của các hệ
sinh thái tự nhiên hoặc đến hoạt động của các hệ thống kinh tế - xã hội hoặc đến sức khỏe và
phúc lợi của con người. (Theo công ước chung của LHQ về biến đổi khí hậu).
Nhiều người thắc mắc rằng, biến đổi khí hậu do nguyên nhân gì. Nguyên nhân chính làm biến đổi
khí hậu Trái Đất là do sự gia tăng các hoạt động tạo ra các chất thải khí nhà kính, các hoạt động
khai thác quá mức các bể hấp thụ và bể chứa khí nhà kính như sinh khối, rừng, các hệ sinh thái
biển, ven bờ và đất liền khác.
Vấn đề này chịu tác động từ nhiều phía, nhưng chủ yếu từ thiên nhiên và từ những hành động của
con ...
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trường trung học cơ sở trường thi
Đội viên tham dự bài dự thi:
Nguyễn Thị Thu Hương (30/07/1999) - chi đội 9a
Mạnh Yến Chi (02/12/1999) - chi đội 9a
Hoàng Khánh Linh (15/08/1999) - chi đội 9a
Bài dự thi
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014
Nội dung: Nghiên cức về vấn đề Khoa học môi trường.
Xã hội đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì thế vấn đề môi
trường đang được đặt lên hàng đầu. Trong đó, bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề nóng
hổi với toàn nhân loại. Nhưng tôi chắc chắn rằng, không phải ai cũng như bạn, hiểu rõ tầm quan
trọng về vấn đề này. Và chắc hẳn 100% dân số trên thế giới cũng biết rằng chúng ta “đang phải
đương đầu” với một thử thách mà chính chúng ta “đang tạo ra”. Đó chính là biến đổi khí hậu.
Vậy biến đổi khí hậu là gì?
Có thể bạn đã từng nghe qua đài hay tham khảo trên báo chí cụm từ này nhưng không hiểu rõ nó
là gì hay nó do đâu mà có!
Xin thưa với các bạn rằng, đó là một hiện tượng về sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh
thái, chất lượng và thành phần của thủy quyển, sinh quyển, các địa quyển hiện tại và trong tương
lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay
hàng triệu năm. Sự biển đổi có thế là thay đổi thời tiết bình quân hay thay đổi sự phân bố các sự
kiện thời tiết quanh một mức trung bình. Sự biến đổi khí hậu có thể giới hạn trong một vùng nhất
định hay có thế xuất hiện trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, đặc biệt trong ngữ cảnh chính
sách môi trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới sự thay đổi khí hậu hiện nay, được gọi chung
bằng hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô nhiễm môi trường - Người đăng: Alisa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ô nhiễm môi trường 9 10 789