Ktl-icon-tai-lieu

Olympia Vật lí

Được đăng lên bởi quanbao2009
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3885 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI THAM KHẢO THI OLYMPIA
MÔN VẬT LÝ
Câu 01 : Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết ?
Do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang
tính duy vật lẫn duy tâm.
Nội dung :
-

Vật chất tồn tại khách quan.

-

Không bao giờ công nhận chân không.

-

Mọi vật được tạo thành từ 4 nguyên tố : Đất, Nước, Không Khí và Lửa.

Câu 02 : Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ?
Từ năm 1519 – 1522 Magellen ( 1470 – 1521 ) đã thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất từ Châu
Âu qua Đại Tây Dương sang Châu Mỹ , qua Thái Bình Dương đến Châu Á, qua Ấn Độ Dương trở
về Châu Âu. ( Cụ thể là bắt đầu từ ngày 20 – 9 – 1519 đến ngày 8 – 9 – 1522 : Tổng cộng là 1083
ngày ). Đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 03: Nhà bác học Vật Lý nào đưa ra lý thuyết với nội dung Trái Đất chuyển động quay
quanh Mặt Trời đầu tiên ?
Đó là nhà Bác học Copernic ( Người Ba Lan : 1473 – 1543 ) với thuyết nhật tâm vào 1530
Nội dung :
-

Mặt Trời bất động là trung tâm của vũ trụ.

-

Trái Đất quay quanh Mặt Trời như các hành tinh khác.

-

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất .

-

Các vì sao nằm bất động trên mặt cầu rất xa.

-

Quỹ đạo các hành tinh là đường gần như tròn.

Câu 04: Ai là người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ ?
Nhà Vật Lý học Galiléo ( 1564 – 1642 ) người ý làm thí nghiệm thả rơi tự do vật từ tháp nghiên Pisa
ở Ý. Và Newton đã tiến hành thí nghiệm thả rơi viên chì và lông chim trong ống nghiệm chân
không.

Câu 05 : Nhà Bác học là người mở một cuộc cách mạng khoa học vĩ đại và ông cũng là ông tổ
ngành cơ học ?
Nhà Bác Học người Anh I.Newton (1642 – 1727) đã đưa ra ba định luật cơ học mang tên ông cùng
các định luật Vật Lý khác.
Câu 06 : Tại sao con người chịu nóng ở 600C trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng ở
nhiệt độ đó ?
Vì ở nhiệt độ cao trong không khí , cơ thể người đổ mồ hôi và bốc hơi trên da , khi đó nhiệt lượng
bay hơi lấy từ cơ thể làm nhiệt độ cơ thể giảmnên da không bị bỏng. Trong nước nóng không thể có
sự bay hơi, qua đó không có sự giảm nhiệt độ của da nên da bị bỏng.
Câu 07 : Vẩy nước lên thanh sắt được nung ở 100 0C và thanh sắt đã nung đỏ chói thì giọt nước
ở thanh nào bay hơi nhanh hơn ?
Giọt nước trên thanh sắt được nung ở 100 0C bốc hơi nhanh hơn. Giọt nước trên thanh sắt đã nung đỏ
chói bốc hơi chậm hơn vì khi đó xung quanh giọt nước xuất hiện một lớp hơi nước bao bộc, lớp hơi
nước này dẫn nhiệt kém nên giọt nước cứ nhảy bắn lên bắn xuống tr...
CÂU HỎI THAM KHẢO THI OLYMPIA
MÔN VẬT L
Câu 01 : Quyển Vật Lý học đầu tiên trong lịch sử loài người do ai viết ?
Do Nhà bác học Aristote viết vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên ở Hy Lạp. Quyển Vật Lý mang
tính duy vật lẫn duy tâm.
Nội dung :
- Vật chất tồn tại khách quan.
- Không bao giờ công nhận chân không.
- Mọi vật được tạo thành từ 4 nguyên tố : Đất, Nước, Không Khí và Lửa.
Câu 02 : Sự kiện gì trong lịch sử đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu ?
Từ năm 1519 – 1522 Magellen ( 1470 – 1521 ) đã thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái Đất từ Châu
Âu qua Đại Tây Dương sang Châu Mỹ , qua Thái Bình Dương đến Châu Á, qua Ấn Độ Dương trở
về Châu Âu. ( Cụ thể bắt đầu từ ngày 20 9 1519 đến ngày 8 9 1522 : Tổng cộng 1083
ngày ). Đã chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu.
Câu 03: Nhà bác học Vật nào đưa ra thuyết với nội dung Trái Đất chuyển động quay
quanh Mặt Trời đầu tiên ?
Đó là nhà Bác học Copernic ( Người Ba Lan : 1473 – 1543 ) với thuyết nhật tâm vào 1530
Nội dung :
- Mặt Trời bất động là trung tâm của vũ trụ.
- Trái Đất quay quanh Mặt Trời như các hành tinh khác.
- Mặt Trăng quay quanh Trái Đất .
- Các vì sao nằm bất động trên mặt cầu rất xa.
- Quỹ đạo các hành tinh là đường gần như tròn.
Câu 04: Ai là người bác bỏ quan điểm vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ ?
Nhà Vật Lý học Galiléo ( 1564 – 1642 ) người ý làm thí nghiệm thả rơi tự do vật từ tháp nghiên Pisa
ở Ý. Và Newton đã tiến hành thí nghiệm thả rơi viên chì và lông chim trong ống nghiệm chân
không.
Olympia Vật lí - Trang 2
Olympia Vật lí - Người đăng: quanbao2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Olympia Vật lí 9 10 971