Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn tiến hóa

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4699 lần   |   Lượt tải: 3 lần
www.MATHVN.com
140 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾN HÓA
CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ
NỘI DUNG
Câu 1: Theo quan niệm của Lamac, dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá ở sinh giới
A. sự hình thành các đặc điểm hợ lí trên cơ thể sinh vật. B. nâng cao dần trình độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến
phức tạp
C. sự hình thành nhiều loài mới từ một vài dạng tổ tiên ban đầu.
D. sự thích nghi ngày càng hợp lí
Câu 2: Sự tiến hoá theo quan niệm của Lamac:
A. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới ảnh hưởng gián tiếp của môi trường.
B. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
C. Quá trình biến đổi loài, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.
D. Quá trình tiến hoá có kế thừa lịch sử, theo hướng ngày càng hoàn thiện.
Câu 2: Quan điểm của La mac về sự hình thành các đặc điểm thích nghi:
A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng biến đổi để thích nghi và trong tự nhiên không có
loài nào bị đào thải .
B. Kết quả của quá trình phân li tính trạng dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.
C. Kết quả của quá trình chọn lọc tự nhiên thông qua hai đặc tính: biến dị và di truyền.
D. Quá trình tích luỹ các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.
Câu 3: Đặc điểm của biến dị trong quá trình sinh sản là:
A. Đồng loạt theo hướng xác định.
B. Những biến đổi riêng lẻ và theo hướng xác định với điều kiện môi trường.
C. ở những cá thể riêng lẻ và theo hướng không xác định.
D. ở những cá thể riêng lẻ và theo hướng xác định.
Câu 4: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:
A. Phát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên.
B. Phân tích được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền các đột biến.
C. Giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.
D. Đề xuất khái niệm biến dị, nêu lên tính vô hướng của biến dị.
Câu 5: Nhân tố chính quy định chiều hướng tiến hoá và tốc độ biến đổi các giống vật nuôi cây trồng là:
A. Sự phân li tính trạng.
B. Sự thích nghi cao độ với nhu cầu của con người.
C. Quá trình chọn lọc tự nhiên.
D. Quá trình chọn lọc nhân tạo.
Câu 6 : Về mối quan hệ giữa các loài Đacuyn cho rằng:
A. Các loài không có họ hàng về mặt nguồn gốc.
B. Các loài cùng được sinh ra cùng một lúc và không hề biến đổi.
C. Các loài được biến đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện nhưng có nguồn gốc riêng.
D. Các loài là kết quả của quá trình tiến hoá từ một nguồn gốc chung.
Câu 7: Điều nào sau đây khô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn tiến hóa - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ôn tập môn tiến hóa 9 10 454