Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn Vật lý 10

Được đăng lên bởi Tâm Vô
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1:
Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước
sóng là 1 = 0,18 μ m, 2 = 0,21 μ m và 3 = 0,35 μ m . Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s.
a. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
b. Tính động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện.
c. Tính độ lớn của điện áp để triệt tiêu dòng quang điện trên.

Bài 2.
13,6
eV
n2
với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3, 4, …ứng với các mức kích thích L, M, N,…
a) Tính ra Jun năng lượng iôn hoá của nguyên tử hiđrô.
b) Tính ra mét bước sóng của vạch đỏ H trong dãy Banme.

2a/ Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được cho bằng công thức: En = -

2b/ Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo
dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng
ngắn nhất là

Bài 3
Khi chiếu bức xạ có bước sóng   0,180m vào katot của một tế bào quang điện thì hiện tượng quang điện
xảy ra. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thì hiện điện thế hãm có độ lớn 2.124V . Tính giới hạn quang
điện  o của kim loại dùng làm katot. Nếu đặt giữa anod và katot của tế bào quang điện hiệu điện thế U AK =
8V thì động năng cực đại của electron quang điện khi nó tới anod bằng bao nhiêu? Cho c = 3x10 8 m/s; h =
6.625 x 10-34 J.S; điện tích của e:|e|=1.6 x 10-19 C

Câu 4
Khi chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng 1 = 0,30m vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng
quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện
thế UAK = -2V và chiếu vào catôt một bức xạ điện từ khác có bước sóng 2 = 0,15m thì động năng cực đại của
êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng

...
Bài 1:
Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10
-19
J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước
sóng là
1
= 0,18 μ m,
2
= 0,21 μ m và
3
= 0,35 μ m . Lấy h = 6,625.10
-34
J.s, c = 3.10
8
m/s.
a. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
b. Tính động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện.
c. Tính độ lớn của điện áp để triệt tiêu dòng quang điện trên.
Bài 2.
2a/ Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được cho bằng công thức: E
n
= -
2
6,13
n
eV
với n là số nguyên; n = 1 ứng với mức cơ bản K; n = 2, 3, 4, …ứng với các mức kích thích L, M, N,…
a) Tính ra Jun năng lượng iôn hoá của nguyên tử hiđrô.
b) Tính ra mét bước sóng của vạch đỏ H
trong dãy Banme.
2b/ Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo
dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước sóng dài nhất và bước sóng
ngắn nhất là
Bài 3
Khi chiếu bức xạ bước sóng
0,180 m 
vào katot của một tế bào quang điện thì hiện tượng quang điện
xảy ra. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thì hiện điện thế hãm có độ lớn 2.124V . Tính giới hạn quang
điện
o
của kim loại dùng làm katot. Nếu đặt giữa anod katot của tế bào quang điện hiệu điện thế U
AK
=
8V thì động năng cực đại của electron quang điện khi tới anod bằng bao nhiêu? Cho c = 3x10
8
m/s; h =
6.625 x 10
-34
J.S; điện tích của e:|e|=1.6 x 10
-19
C
Câu 4
Khi chiếu một bức xạ điện từ bước sóng
1
= 0,30m vào catôt của một tế bào quang điện thì xảy ra hiện tượng
quang điện và hiệu điện thế hãm lúc đó là 2 V. Nếu đặt vào giữa anôt và catôt của tế bào quang điện trên một hiệu điện
thế U
AK
= -2V chiếu o catôt một bức xạ điện từ khác bước sóng
2
= 0,15m thì động năng cực đại của
êlectron quang điện ngay trước khi tới anôt bằng
Ôn tập môn Vật lý 10 - Người đăng: Tâm Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Ôn tập môn Vật lý 10 9 10 921