Ktl-icon-tai-lieu

Ôn Tập Thể Tích Khối Đa Diện

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thư viện tài liệu trực tuyến miến phí - Chủ kiến thứcBÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
1.Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo
a. (TNPT 2009)
2.Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang , góc BAD=góc ABC=900,
AB=BC=a,AD=2a, SA vuông góc với đáy và SA=2a.Gọi M,N lần lượt là trung điểm
SA,SD.Chứng minh BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích khối chóp S.BCNM
(K.A 2008)
3.Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA= a 3 và SA vuông
góc với đáy.Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai
đường thẳng SB, AC
4.Cho tam giác ABC vuông cân tại A và AB=a.Trên đường thẳng qua C và vuông
góc với mp (ABC) lấy điểm D sao cho CD=a.Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắt
BD tại F và AD tại E.Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a
5.Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh AB=a.Cạnh bên SA,AB,SC tạo với
đáy một góc 600.Gọi D là giao điểm của SA với mp qua BC và vuông góc với SA
a)Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.DBC và S.ABC
b)Tính thể tích của khối chóp S.DBC
6.Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB=5a, BC=6a,CA=7a.Các mặt bên
SAB,SBC,SCA tạo với đáy một góc 600.Tính thể tích của khối chóp đó
7.Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân, AB=AC=5a,BC=6a và các mặt
bên tạo với đáy một góc 600.Tính thể tích của khối chóp đó
8.Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy và
Ab=a, AD=b,SA=c.Lấy các điểm B’,D’ theo thứ tự thuộc SB,SD sao cho AB’ vuông
góc với SB,AD’vuông góc với SD.Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.Tính thể tích
khối chóp S.AB’C’D’
9.Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên
tạo với đáy một góc 600.Gọi M là trung điểm SC.Mặt phẳng đi qua AM và song song
với BD cắt SB tại E và cắt SD tại F.Tính thể tích khối chóp S.AEMF
10.Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a
a)Tính thể tích khối tứ diện A’BB’C

Thư viện tài liệu trực tuyến miến phí - Chủ kiến thứcb)Mặt phẳng đi qua A’B’ và trọng tâm tam giác ABC cắt AC,BC lần lượt tại
E,F.Tính thể tích khối chóp C.A’B’FE
11.Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=a,BC=2a,AA’=a.lấy M trên cạnh
AD sao cho AM=3MD
a)Tính thể tích khối chóp M.AB’C
b)Tính khoảng cách từ M đến mp (AB’C)
12.Khối chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C và SA
vuông góc mp(ABC), SC = a. Hãy tìm góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (AB...
Thư viện tài liệu trực tuyến miến phí - Chủ kiến thức http://chukienthuc.com
BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
1.Cho hình chóp S.ABC mặt bên SBC tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông
góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 120
0
, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo
a. (TNPT 2009)
2.Cho hình chóp SABCD đáy ABCD hình thang , góc BAD=góc ABC=90
0
,
AB=BC=a,AD=2a, SA vuông góc với đáy và SA=2a.Gọi M,N lần ợt là trung điểm
SA,SD.Chng minh BCNM là nh ch nhật và tính th tích khối chóp S.BCNM
(K.A 2008)
3.Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA=
3a
và SA vuông
góc với đáy.Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai
đường thẳng SB, AC
4.Cho tam giác ABC vuông cân tại A và AB=a.Trên đường thẳng qua C và vuông
góc với mp (ABC) lấy điểm D sao cho CD=a.Mặt phẳng qua C vuông góc với BD cắt
BD tại F và AD tại E.Tính thể tích khối tứ diện CDEF theo a
5.Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh AB=a.Cạnh bên SA,AB,SC tạo với
đáy một góc 60
0
.Gọi D là giao điểm của SA với mp qua BC và vuông góc với SA
a)Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp S.DBC và S.ABC
b)Tính thể tích của khối chóp S.DBC
6.Cho hình chóp tam giác S.ABC AB=5a, BC=6a,CA=7a.Các mặt bên
SAB,SBC,SCA tạo với đáy một góc 60
0
.Tính thể tích của khối chóp đó
7.Cho khối chóp S.ABC đáy ABC là tam giác cân, AB=AC=5a,BC=6a các mặt
bên tạo với đáy một góc 60
0
.Tính thể tích của khối chóp đó
8.Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình ch nhật, SA vuông góc với đáy và
Ab=a, AD=b,SA=c.Ly các điểm B’,D’ theo thứ tự thuộc SB,SD sao cho AB’ vuông
góc với SB,AD’vuông góc với SD.Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.Tính thể tích
khối chóp S.AB’C’D’
9.Cho hình chóp tgiác đều SABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên
tạo với đáy một góc 60
0
.Gọi M trung điểm SC.Mặt phẳng đi qua AM và song song
với BD cắt SB tại E và cắt SD tại F.Tính thể tích khối chóp S.AEMF
10.Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a
a)Tính thể tích khối tứ diện A’BB’C
Ôn Tập Thể Tích Khối Đa Diện - Trang 2
Ôn Tập Thể Tích Khối Đa Diện - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ôn Tập Thể Tích Khối Đa Diện 9 10 809