Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi trắc ngiệm vật lý đại cương

Được đăng lên bởi bui-huy-khang
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1929 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ – NHIỆT

1

Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

⎧ x = 5 − 10sin(2t)
(SI)
⎩ y = 4 + 10sin(2t)

1.1 Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình: ⎨
Qũi đạo của chất điểm là đường:
a) thẳng
b) tròn

c) elíp

d) sin

1.2 Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là chuyển động của chất điểm?
a) Ô tô đi vào garage.
b) Xe lửa từ Sài gòn tới Nha Trang.
c) Con sâu rọm bò trên chiếc lá khoai lang.
d) Cái võng đu đưa.
1.3 Muốn biết tại thời điểm t, chất điểm đang ở vị trí nào trên qũi đạo, ta dựa vào:
b) phương trình chuyển động của vật.
a) phương trình qũi đạo của vật.
c) đồng thời a và b.
d) hoặc a, hoặc b.
1.4 Xác định dạng qũi đạo của chất điểm, biết phương trình chuyển động: x = 4.e2t ; y = 5.e – 2t ; z = 0 (hệ SI)
a) đường sin
b) hyberbol
c) elíp
d) đường tròn
1.5 Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với phương trình: x = cost; y = cos(2t). Qũi đạo là:
a) parabol
b) hyperbol
c) elip
d) đường tròn
1.6 Chọn phát biểu đúng:
a) Phương trình chuyển động cho phép xác định tính chất của chuyển động tại một thời điểm bất kỳ.
b) Phương trình qũi đạo cho biết hình dạng đường đi của vật trong suốt quá trình chuyển động.
c) Biết được phương trình chuyển động, trong một số trường hợp, ta có thể tìm được phương trình qũi
đạo và ngược lại.
d) a, b, c đều đúng.
1.7 Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi vectơ bán kính:
→

→

r = 4 sin t. i

→

+ 4 sin t. j (SI). Qũi đạo của nó là đường:

a) thẳng

b) elíp

c) tròn

d) cong bất kỳ

1.8 Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi vectơ bán kính:
→

→

r = 4 sin(ωt + ϕ1 ). i

→

+ 3 sin(ωt + ϕ 2 ). j . Qũi đạo của nó là đường:

a) tròn, nếu ϕ1 = ϕ2
b) thẳng, nếu ϕ1 = ϕ2 + kπ

c) elíp, nếu ϕ1 = ϕ2 + kπ/2
d) hyperbol, nếu ϕ1 = ϕ2

1.9 Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác định bởi vectơ bán kính:
→

→

r = 4 sin(ωt + ϕ). i
a) thẳng

→

+ 5 cos(ωt + ϕ). j (SI). Qũi đạo của nó là đường:
b) elíp

c) tròn

d) parabol

1.10

Đối tượng nghiên cứu của Vật Lý Học là:
a) Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.
b) Sự sinh trưởng và phát triển của các sự vật hiện tượng.
c) Các qui luật tổng quát của các sự vật hiện tượng tự nhiên.
d) a, b, c đều đúng.

1.11

Vật lý đại cương hệ thống những tri thức vật lý cơ bản về những lĩnh vực:
a) Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lý nguyên tử và hạt nhân.
b) Động học, Động lực học, Vật rắn, Điện.
c) Động học, Động lực học, Vật rắn, Điện, Nhiệt.
d...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi trắc ngiệm vật lý đại cương - Người đăng: bui-huy-khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ôn thi trắc ngiệm vật lý đại cương 9 10 310