Ktl-icon-tai-lieu

Ống chuẩn

Được đăng lên bởi Như Trang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diameter Nominal
- DN (mm)

Nominal Pipe Size
- NPS (inches)

6

1/8

8

1/4

10

3/8

15

1/2

20

3/4

25

1

32

1 1/4

40

1 1/2

50

2

65

2 1/2

80

3

100

4

150

6

200

8

250

10

300

12

350

14

400

16

450

18

500

20

550

22

600

24

650

26

700

28

750

30

800

32

900

36

1000

40

1100

42

1200

48

1400

54

1500

60

1600

64

1800

72

2000

80

2200

88

Steel Pipes Dimensions - ANSI Schedule 80
Internal and external diameters, areas, weights, volumes and number of
threads for schedule 80 steel pipes
Sponsored Links
Diameter
(inches)

Transverse Areas
(sq. inches)
Nominal
Thickness
(inches)

Pipe Size
(inches)
External Internal

Length of Pipe
(per sq. foot of)

Weight

Volume
Number of
(Cubic
Threads
feet pr. (pounds
per inch of
External Internal
foot)
Screw
per
External Internal Steel Surface Surface
(kg/m)
foot. lb /
(feet) (feet)
ft)

1/8

0.41

0.22

0.10

0.13

0.04

0.09

9.43

17.75 0.0003

0.31

0.47

27

¼

0.54

0.30

0.12

0.23

0.07

0.16

7.07

12.65 0.0005

0.54

0.80

18

3/8

0.68

0.42

0.13

0.36

0.14

0.22

5.66

9.03

0.0010

0.74

1.10

18

½

0.84

0.55

0.15

0.55

0.23

0.32

4.55

7.00

0.0016

1.00

1.49

18

¾

1.05

0.74

0.15

0.87

0.43

0.43

3.64

5.15

0.0030

1.47

2.19

14

1

1.32

0.96

0.18

1.36

0.72

0.64

2.90

4.00

0.0050

2.17

3.23

14

1¼

1.66

1.28

0.19

2.16

1.28

0.88

2.30

2.99

0.0891

3.00

4.46

11 ½

1½

1.90

1.50

0.20

2.84

1.77

1.07

2.01

2.54

0.0123

3.65

5.43

11 ½

2

2.38

1.94

0.22

4.43

2.95

1.48

1.61

1.97

0.0205

5.02

7.47

11 ½

2½

2.88

2.32

0.28

6.49

4.24

2.25

1.33

1.65

0.0294

7.66

11.40

11 ½

3

3.50

2.90

0.30

9.62

6.61

3.02

1.09

1.32

0.0459

10.30

15.33

8

3½

4.00

3.36

0.32

12.56

8.89

3.68

0.95

1.14

0.0617

12.50

18.60

8

4

4.50

3.83

0.34

15.90

11.50 4.41

0.85

1.00

0.0198

14.90

22.17

8

5

5.56

4.81

0.38

24.30

18.19 6.11

0.69

0.79

0.1263

20.80

30.95

8

6

6.63

5.76

0.43

34.47

26.07 8.30

0.58

0.67

0.1810

28.60

42.56

8

8

8.63

7.63

0.50

58.42

45.66 12.76

0.44

0.50

0.3171

43.40

64.59

8

10

10.75

9.56

0.59

90.76

71.84 18.92

0.36

0.40

0.4989

64.40

95.84

8

12

12.75

11.38

0.69

127.64 101.64 26.00

0.30

0.34

0.7058

88.60 131.85

14

14.00

12.50

0.75

153.94 122.72 31.22

0.27

0.31

0.8522 107.00 159.23

16

16.00

14.31

0.84

201.05 160.92 40.13

0.24

0.26

1.1170 137.00 203.88

18

18.00

16.13

0.94

254.85 204.24 50.61

0.21

0.24

1.4180 171...
Diameter Nominal
- DN -
(mm)
Nominal Pipe Size
- NPS -
(inches)
6 1/8
8 1/4
10 3/8
15 1/2
20 3/4
25 1
32 1 1/4
40 1 1/2
50 2
65 2 1/2
80 3
100 4
150 6
200 8
250 10
300 12
350 14
Ống chuẩn - Trang 2
Ống chuẩn - Người đăng: Như Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ống chuẩn 9 10 491