Ktl-icon-tai-lieu

Pha dung dịch hóa chất

Được đăng lên bởi Huỳnh Nhất Lâm
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Tài liệu thực hành

PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
Người biên soạn:
ThS. Huỳnh Quang Phước
TS. Ngô Đại Nghiệp
ThS. Trần Thị Ngọc Mai
KS. Trần Thị Hồng Hạnh
KS. Nguyễn Thị Thu Hà

Tài liệu lưu hành nội bộ

Tài liệu thực hành Phân tích thực phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NỘI QUI PHÒNG THÍ NGHIỆM
1. Trang phục
Sinh viên vào PTN phải đeo bảng tên, mặc áo blouse trắng và mang giày, dép có quai
hậu.
2. Giờ giấc
 Sinh viên đi thí nghiệm đúng giờ qui định
 Sinh viên không được phép ra khỏi phòng thí nghiệm khi chưa có sự cho phép của giáo

viên hướng dẫn.
 Sinh viên không tự ý vô PTN khi chưa có sự đồng ý của giáo viên đang giảng dạy.

3. Nhiệm vụ
 Phải đọc và tìm hiểu bài trước khi vào PTN
 Nghe và thực hiện đúng các chỉ dẫn cụ thể của giáo viên, không được làm các thí

nghiệm ngoài giáo trình khi chưa có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn.
 Có thái độ khoa học nghiêm túc trong PTN như:

 Khi làm việc với các hóa chất độc hại đến thân thể phải sử dụng các thiết bị bảo
hộ lao động như găng tay, mặt nạ phòng độc .
 Khi làm việc với các khí độc hay dung môi dễ bay hơi phải làm việc trong tủ hút
 Các dung dịch đổ bỏ có liên quan đến acid hay kiềm mạnh phải pha loãng và thải
bỏ từ từ, sau đó sử dụng vòi nước xối mạnh.
 Thiết lập qui trình làm việc chi tiết và trình cho giáo viên liên quan.
 Vạch kế hoạch làm việc trước khi vào phòng thí nghiệm.
 Toàn bộ quá trình làm việc phải được ghi chép lại cẩn thận dưới dạng nhật ký làm việc.
 Tuân thủ qui định phòng cháy chữa cháy.
 Trực nhật và đổ rác đúng nơi quy định sau mỗi buổi học.

Tp.Hồ Chí Minh, tháng năm 2011
Phụ trách phòng thí nghiệm

Trang 1

Tài liệu thực hành Phân tích thực phẩm

AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM
1. Cẩn thận khi tiến khi tiến hành thí nghiệm, không được sử dụng những máy móc, dụng cụ
mà chưa biết cách sử dụng. Phải hiểu rõ tính chất các hóa chất để tránh tai nạn đáng tiếc.
2. Không được dùng các dụng cụ thủy tinh chưa rửa sạch, các dụng cụ thủy tinh bẩn phải để
riêng hoặc rửa ngay sau khi dùng.
3. Tất cả các chai lọ đựng hóa chất phải có ghi nhãn. Khi dùng hóa chất phải đọc kỹ nhãn
hiệu, dùng xong phải để lại chỗ cũ. Nhãn ghi hóa chất bằng tiếng nước ngòai thì phải xem
xét cẩn thận chỗ nào chưa rõ phải tra cứu tài liệu, không được đoán. Hóa chất chưa dùng
ngay phải ghi lại để tránh nhầm lẫn. Trên thực tế phần lớn các hóa chất là chất độc nên phải
hết sức cẩn thận.
4. Khi hút hóa chất bằ...
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM
KHOA CÔNG NGH THC PHM
Tài liu thc hành
PHÂN TÍCH THC PHM
Người biên son:
ThS. Hunh Quang Phước
TS. Ngô Đại Nghip
ThS. Trn Th Ngc Mai
KS. Trn Th Hng Hnh
KS. Nguyn Th Thu Hà
Tài liu lưu hành ni b
Pha dung dịch hóa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pha dung dịch hóa chất - Người đăng: Huỳnh Nhất Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Pha dung dịch hóa chất 9 10 679