Ktl-icon-tai-lieu

Phân loại học thực vật

Được đăng lên bởi cutoan85
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5230 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LÂM VĨNH TOÀN

Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648


uong1.htm

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của phân loại học thực vật
1.2. Lược sử phát triển môn phân loại học thực vật
1.2.1. Thời kỳ phân loại nhân tạo
1.2.2. Thời kỳ phân loại tự nhiên
1.2.3. Thời kỳ phân loại tiến hóa
1.3. Các phương pháp phân loại
1.3.1. Phương pháp hình thái so sánh
1.3.2. Phương pháp cổ thực vật học
1.3.3. Phương pháp địa lý thực vật học
1.3.4. Phương pháp hóa sinh học
1.3.5. Phương pháp cá thể phát triển
1.3.6. Phương pháp miễn dịch
1.3.7. Phương pháp chẩn đoán huyết thanh
1.3.8. Phương pháp giải phẫu
1.3.9. Phương pháp bào tử phấn hoa
1.3.10. Phương pháp tế bào học
1.3.11. Phương pháp nuôi cấy
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp

1

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 1

1.3.12. Phương pháp lai ghép
1.3.13. Phương pháp sinh thái
1.3.14. Phương pháp hỗ trợ
1.4. Các quy tắc phân loại: đơn vị phân loại, danh pháp phân loại
1.5. Sự phân chia của sinh giới và các nhóm thực vật chính

ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp

2

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 1


ongvanhiemvucuaPLHTV.htm

1.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA
PHÂN LOẠI HỌC THỰC VẬT
Phân loại học thực vật (hay Hệ thống học thực vật) là một phần của
Thực vật học, nghiên cứu việc sắp xếp các thực vật trong tự nhiên thành
từng nhóm trên cơ sở những đặc điểm giống nhau của chúng theo một trật tự
tự nhiên gọi là hệ thống.
Đối tượng của Phân loại học thực vật là giới thực vật vô cùng đa
dạng, bao gồm các cá thể và các quần thể khác nhau. Còn nhiệm vụ của
Phân loại học thực vật là phân loại và sắp xếp chúng theo hệ thống tiến hoá
tự nhiên.
Loài người ngay từ khi mới xuất hiện, trong lúc tiếp xúc với thiên
nhiên trong đó có thực vật, thu lượm hoa quả hoang dại, đào rễ, củ để ăn…
đã phải tìm cách phân biệt cây cối với nhau. Về sau, khi con người biết dùng
cây để làm nhà cửa, làm đồ đạc, dụng cụ… hoặc sử dụng cây để chữa một
số bệnh… rồi khi đã biết trồng cây (nghề nông xuất hiện) thì sự hiểu biết về
thế giới thực vật cũng được mở rộng thêm. Một yêu cầu thực tế đặt ra là cần
phải phân loại chúng để sử dụng.
Đó là mầm móng ra đời của môn Phân loại học thực vật mà nhiệm
vụ lúc đầu chỉ là sắp xếp các thực vật thành từng n...
TÀI LIỆU THAM KHẢO LÂM VĨNH TOÀN
Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648
http://thuviensinhhoc.com/Baigiang/PLTV/NOIDUNG/Chuong1.MODAU/cautrucch
uong1.htm
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và vai trò của phân loại học thực vật
1.2. Lược sử phát triển môn phân loại học thực vật
1.2.1. Thời kỳ phân loại nhân tạo
1.2.2. Thời kỳ phân loại tự nhiên
1.2.3. Thời kỳ phân loại tiến hóa
1.3. Các phương pháp phân loại
1.3.1. Phương pháp hình thái so sánh
1.3.2. Phương pháp cổ thực vật học
1.3.3. Phương pháp địa lý thực vật học
1.3.4. Phương pháp hóa sinh học
1.3.5. Phương pháp cá thể phát triển
1.3.6. Phương pháp miễn dịch
1.3.7. Phương pháp chẩn đoán huyết thanh
1.3.8. Phương pháp giải phẫu
1.3.9. Phương pháp bào tử phấn hoa
1.3.10. Phương pháp tế bào học
1.3.11. Phương pháp nuôi cấy
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp
1
Phân loại học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân loại học thực vật - Người đăng: cutoan85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân loại học thực vật 9 10 994