Ktl-icon-tai-lieu

Phân mảnh và đánh số BDDH

Được đăng lên bởi phamhuyenphuong94
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 8000 lần   |   Lượt tải: 14 lần
2.7 PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH
SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Phân
Phân mảnh
mảnh và
và đánh
đánh số
số BĐĐH
BĐĐH cơ
cơ bản
bản

Please purchase
a personal license.
NỘI DUNG
Phân
Phân mảnh
mảnh và
và đánh
đánh số
số BĐĐH
BĐĐH cơ
cơ bản
bản TL
TL lớn
lớn

PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ
BĐĐH CƠ BẢN

CÁCH CHIA ĐAI, CỘT

CÁCH CHIA ĐAI MÚI

CÁCH CHIA ĐAI, CỘT

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/250.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000

PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BĐĐH CƠ BẢN
Tỷ lệ bản
đồ

Cơ sở để
chia mảnh

Kích thước
khung trong

Ký hiệu thêm
vào

Phiên hiệu trong
hệ tọa độ VN2000

1:1.000.000

Khu đo

40x60

1:500.000

1.000.000

20x30

A, B, C, D

F-48-C (NF-48-D)

1:250.000

1:500.000
1:1.000.000

10x1030’

1÷4
1÷16

F-48-C-3 (NF-48-13)

1:100.000

1:1.000.000

30’x30’

1÷96
1÷144

F-48-85 (0001)

1:50.000

1:100.000

15’x15’

A, B, C, D
I, II, III, IV

F-48-85-C (0001-III)

1:25.000

1:50.000

7’30”x7’30”

a, b, c, d

F-48-85-C-c

1:10.000

1:25.000

3’45”x3’45”

1, 2, 3, 4

F-48-85-C-c-3

1:5.000

1:100.000

1’52,5”x1’52,5”

1÷256

F-48-85-(133)

1:2.000

5.000

37,5”x37,5”

a, b, c, d, e, f, g, h, k

F-48-85-(133-g)

F-48 (NF-48)

PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ
BĐĐH TỶ LỆ LỚN

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000

BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500

PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH SỐ BĐĐH
TỶ LỆ LỚN
Tỷ lệ
bản đồ

Cơ sở để
chia mảnh

Kích thước
khung trong

Ký hiệu thêm
vào

Phiên hiệu

1:1.000

1:2.000

18,75”x18,75”

I, II, III, IV

F-48-85-(133-g-III)

1:500

1:2000

9,375”x9,375”

1÷16

F-48-85-(133-g-13)

BÀI TẬP
Dựa vào sơ đồ phân mảnh và số hiệu bản đồ (NA-15-15-A-a)
trong hệ tọa độ VN-2000 hãy xác định số hiệu và tỷ lệ của các
mảnh bản đồ sau?

GIẢI

...
Please purchase a personal license.
NỘI DUNG
Phân mảnh và đánh số BĐĐH cơ bản
Phân mảnh và đánh số BĐĐH cơ bản
2.7 PHÂN MẢNH VÀ ĐÁNH
SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Phân mảnh và đánh số BĐĐH cơ bản TL lớn
Phân mảnh và đánh số BĐĐH cơ bản TL lớn
Phân mảnh và đánh số BDDH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân mảnh và đánh số BDDH - Người đăng: phamhuyenphuong94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân mảnh và đánh số BDDH 9 10 622