Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm Ecotect

Được đăng lên bởi thaogabeo
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 929 lần   |   Lượt tải: 1 lần
EARLY
EARLY
EARLY

Xóa

Trungcấp

Bịche

EARLY

COMPARATIVE

QUANTITATIVE

PREDICTED

COMPLIANCE

ACTUAL

Gócnhìnbóngngang(HSA)

Gócnhìnthẳngđứngbóng(VSA)

1

8

6
2

3

4

5

7

3

HƯỚNG BẮC TÂY BẮC

Gócnhìnbóngngang(HSA)

Gócnhìnthẳngđứngbóng(VSA)

α=30-73%

β=139-143

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm Ecotect - Người đăng: thaogabeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phần mềm Ecotect 9 10 178