Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đối tượng hướng UML

Được đăng lên bởi trieu-vo-long
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 6247 lần   |   Lượt tải: 12 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VỚI UML

ĐỀ TÀI: HOME BANKING

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Đình Loan Phƣơng
Nhóm thực hiện: Group 15

Nguyễn Thị Mỹ Dung

- 08520642

Lê Nguyễn Hào Hiệp

- 08520631

Nguyễn Văn Lâm

- 08520193

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2011

2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

DHL Bank | Home Banking

HDL Group

3

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, Thương mại điện tử là xu hướng chung của Việt Nam và trên toàn thế
giới. Lợi ích của thương mại điện tử đã góp phần to lớn đến việc đơn giản hóa trong
kinh doanh. Việc ứng dụng điện tử trong quy trình giao dịch ngân hàng là một vấn đề
khá mới trong nước ta hiện nay đặc biệt trong môi trường Internet, một môi trường
tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngân hàng điện tử là một ví dụ cho thương mại điện tử thực hiện
các giao dịch ngân hàng như: chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, vấn tin tài khoản…
Thông qua môn học phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, nhóm chúng
em muốn xây dựng một mô hình ứng dụng tin học hóa trong việc giao dịch ngân hàng.
Do thời gian hạn hẹp và lượng kiến thức còn hạn chế, một vài chức năng của ứng dụng
chưa thực sự sát với thực tế và nghiệp vụ.
Chúng em chân thành cảm ơn cô Nguyễn Đình Loan Phƣơng đã tận tình
hướng dẫn chúng em thực hiện đề tài này.

Nhóm thực hiện
Lê Nguyễn Hào Hiệp
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nguyễn Văn Lâm

DHL Bank | Home Banking

HDL Group

4

Mục lục
GIỚI THIỆU .............................................................................................................. 6
I.

Đặt vấn đề ................................................................
Giáo viên hướng dn:
ThS. Nguyễn Đình Loan Phƣơng
Nhóm thc hin: Group 15
Nguyn Th M Dung - 08520642
Lê Nguyn Hào Hip - 08520631
Nguyễn Vănm - 08520193
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
MÔN HỌC: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VỚI UML
ĐỀ TÀI: HOME BANKING
TP. Hồ Chí Minh, Tháng 6 Năm 2011
Phân tích đối tượng hướng UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đối tượng hướng UML - Người đăng: trieu-vo-long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Phân tích đối tượng hướng UML 9 10 893