Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khí

Được đăng lên bởi Thuy Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thành viên nhóm 16:
1, Nguyễn Thị Hà 1122066
2, Đỗ Ngọc Linh 1122152
3, Trà Quốc Lợi 1122168
4, Nguyễn Thị Thúy 1122301
5, Nguyễn Đặng Hoàng Vũ 1122380
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHÍ
3.1 Giới thiệu
3.1.1 Khí quyển
Không khí là một trong những vật chất quan trọng nhất cần thiết cho cuộc sống. Con người có
thể sống tới một tháng mà không cần thức ăn, đến một tuần mà không cần nước uống, nhưng
khi không có không khí, chúng ta không thể tồn tại quá một phút. Chúng ta hít thở từ 10 đến
25m3 không khí hàng ngày và bất kỳ độc tố nào hiện diện trong không khí cũng có thể được hít
vào. Do đó, không khí trong lành là một điều cần thiết cho cuộc sống của con người.
Không khí cần thiết để duy trì cuộc sống được chứa trong phần thấp nhất của khí quyển và nó
là lớp không khí mà chúng ta sẽ quan tâm chủ yếu ở đây. Tầng đối lưu, nằm bên dưới khoảng
10km, chứa không khí mà chúng ta hít thở và các quá trình thời tiết diễn ra chủ yếu tại đây.
Lớp không khí ở độ cao 1km được gọi là lớp biên, là nơi diễn ra hầu hết các quá trình ô nhiễm
của không khí. Các thành phần của không khí ở mực nước biển được đưa ra trong bảng 3.1.
Trong thực tế, hầu hết các hóa chất có thể được tìm thấy trong khí quyển; thậm chí một nguyên
tố phóng xạ như radon cũng được tìm thấy trong khí quyển, mặc dù ở nồng độ rất nhỏ của 6.10 18
%. Ngoài không khí, bầu khí quyển cũng chứa nồng độ khác nhau của các hạt lơ lửng có
nguồn gốc từ bụi nước biển, bụi sa mạc gió thổi, cháy rừng, núi lửa phun trào, vv. Một tầng khí
quyển khác được các nhà môi trường quan tâm là tầng bình lưu. Lớp Ozone được hình thành
trong tầng này, nó có tác dụng ngăn chặn tác hại của tia UV tới bề mặt của Trái Đất.
Bảng 3.1: Thành phần chính của không khí ở mực nước biển
Khí
N2
O2
Ar

Nồng độ (% theo thể tích)
78,09
20,95
0,93

CO2
Hơi nước
3.1.2 Ô nhiễm không khí

0,036
0-3

Trong suốt thế kỷ này chất lượng không khí đã xấu đi, dẫn đến nhiều trường hợp bệnh tật và
thậm chí tử vong. Trong thực tế, con người đã tiếp xúc với ô nhiễm không khí kể từ khi phát
hiện lửa, và chất lượng không khí ở trên khắp các thành phố cổ và Trung cổ có lẽ đã nghèo nàn.
Tuy nhiên, trong thế kỷ qua, ô nhiễm không khí đã phát triển đến điểm mà nó không chỉ ảnh
hưởng đến sức khỏe của người dân ở các thành phố, mà nó còn trở thành một vấn đề lớn trên
toàn cầu, nó làm thay đổi đáng kể khí hậu và địa lý trên toàn bộ hành tinh. Những mối quan
tâm chính của ô nhiễm không khí ngày nay được đưa ra trong bảng 3.2.
Sự khác biệt giữa một số vấn đề ô nhiễm này thì không đơn giả...
Thành viên nhóm 16:
1, Nguyễn Thị Hà 1122066
2, Đỗ Ngọc Linh 1122152
3, Trà Quốc Lợi 1122168
4, Nguyễn Thị Thúy 1122301
5, Nguyễn Đặng Hoàng Vũ 1122380
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KHÍ
3.1 Giới thiệu
3.1.1 Khí quyển
Không khímột trong những vật chất quan trọng nhất cần thiết cho cuộc sống. Con người
thể sống tới một tháng không cần thức ăn, đến một tuần không cần nước uống, nhưng
khi không không khí, chúng ta không thể tồn tại quá một phút. Chúng ta hít thở từ 10 đến
25m
3
không khí hàng ngày và bất kỳ độc tố nào hiện diện trong không khí cũng có thể được hít
vào. Do đó, không khí trong lành là một điều cần thiết cho cuộc sống của con người.
Không khí cần thiết để duy trì cuộc sống được chứa trong phần thấp nhất của khí quyển nó
lớp không khí chúng ta sẽ quan tâm chủ yếu đây. Tầng đối lưu, nằm bên dưới khoảng
10km, chứa không khí chúng ta hít thở các quá trình thời tiết diễn ra chủ yếu tại đây.
Lớp không khíđộ cao 1km được gọi là lớp biên, là nơi diễn ra hầu hết các quá trình ô nhiễm
của không khí. Các thành phần của không khí ở mực nước biển được đưa ra trong bảng 3.1.
Trong thực tế, hầu hết các hóa chất có thể được tìm thấy trong khí quyển; thậm chí một nguyên
tố phóng xạ như radon cũng được tìm thấy trong khí quyển, mặc dù ở nồng độ rất nhỏ của 6.10
-
18
%. Ngoài không khí, bầu khí quyển cũng chứa nồng độ khác nhau của các hạt lửng
nguồn gốc từ bụi nước biển, bụi sa mạc gió thổi, cháy rừng, núi lửa phun trào, vv. Một tầng k
quyển khác được c nhà môi trường quan tâm tầng bình lưu. Lớp Ozone được hình thành
trong tầng này, nó có tác dụng ngăn chặn tác hại của tia UV tới bề mặt của Trái Đất.
Bảng 3.1: Thành phần chính của không khí ở mực nước biển
Khí Nồng độ (% theo thể tích)
N
2
78,09
O
2
20,95
Ar 0,93
Phân tích khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích khí - Người đăng: Thuy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích khí 9 10 13