Ktl-icon-tai-lieu

phản ứng PCR

Được đăng lên bởi Lê Thủy
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I. PCR.
PCR là chữ viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction, được 
dịch là Phản ứng chuỗi trùng hợp còn gọi là "phản ứng khuếch đại 
gen". PCR là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm 
khuyếch đại (tạo ra nhiều bản sao) một đoạn DNA mà không cần sử 
dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm men. PCR được sử dụng 
trong các nghiên cứu sinh học và y học phục vụ nhiều mục đích khác 
nhau, như phát hiện các bệnh di truyền nhận dạng, chẩn đoán 
những bệnh nhiễm trùng, tách dòng gene, và xác định huyết thống 

Phản ứng PCR gồm 3 giai đoạn chính:
- Biến tính AND mẫu
- Tiếp hợp mồi
- Tổng hợp đoạn AND mới
PCR cũng như các kĩ thuật sinh học phân tử khác cần phải có AND tinh sạch
và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố

II. Nguyên

tắc của phản ứng PCR

Phản ứng chuỗi polimerase (polimerase chain reaction = PCR) là một
kĩ thuật đơn giản cho phép khuếch đại invitro 1 trình tự ADN lên hàng
triệu lần trong vài giờ. Điều này rất thuận lợi cho việc phát hiện những
trình tự hiếm trong các bộ gene (đb điểm, tái tổ hợp, retrovirus) từ
những đoạn AND ngắn đc phân lập hoặc từ 1 lượng rất nhỏ lấy ra đc
khuếch đại cho các thử nghiệm sinh học, y học và nông nghiệp. Đồng
thời nó giúp cho các nhà sinh học phân tử nghiên cứu cấu trúc trình tự
AND trong bộ gene của các sv khác nhau.
Phản ứng chuỗi PCR đc thưc hiện khi có:
- AND mẫu
- 2 đoạn mồi ( mỗi đoạn mồi dài 18-30 bazo)
- Taq polimerase (ezyme chịu nhiệt đc tách từ vi khuẩn Thermus
aquaticus)
- 4 loại Deoxyronucleotit Triphotphat ( dATP, dTTP, dGTP, dCTP)
- Dung dịch đệm và ion Mg2+

Phản ứng chuỗi PCR đc thực hiện trên thiết bị nhận ADN (máy PCR)

III. Thực nghiệm.
Mỗi chu kì PCR có 3 giai đoạn cơ bản có nhiệt độ khác nhau
1. Giai đoạn tách chuỗi AND.
AND bị biến tính từ dạng sợi kép sang dạng sợi đơn ở nhiệt đọ 94-95 0C trong
khoảng thời gian rất ngắn 1- 2 phút

2. Giai đoạn gắn mồi:
Nhiệt độ pư đc hạ thấp xuống 40- 650C cho phép lai 2 đoạn mồi gắn
vào AND mẫu ở vị trí tương đồng theo nguyên tắc bố sung

3. Giai đoạn kéo dài:
Ở nhiệt đọ 720C AND taq polymerase hoạt động kéo dài đoạn AND từ
đoạn mồi và 2 đoạn ADN mới đc tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung từ 2
đầu đoạn AND khuân ban đầu.

Sau 1 chu kì 1 AND khuân đc nhân lên thành 2 các đoạn AND đc nhân
bản lên trong mỗi chu kì đc coi là ADN khuân cho chu kì nhân bản tiếp
theo

TÓM TẮT QUY TRÌNH THỰC HIỆN
MỘT PHẢN ỨNG PCR
1.
2.
3.

Thiết kế mồi
Chuẩn bị mẫu DNA
Pha mix với các thành phần theo thứ tự sau:
– H2O tiệt trùng
– Buffer
– dNTP tổng số
– mồi xuôi 
–...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phản ứng PCR - Người đăng: Lê Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
phản ứng PCR 9 10 207