Ktl-icon-tai-lieu

phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan

Được đăng lên bởi nham-nguyen1
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5339 lần   |   Lượt tải: 37 lần
đề tài: khắc phục hiện tượng tự
tương quan.

Nhóm : 07
Lớp : 1355AMAT0411
GVHD: Hoàng Thị Thu Hà

nội dung

phần 1:Cơ sở lý thuyết.
I. bản chất hiện tượng tự tương quan
1.1 định nghĩa



Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa
như là quan hệ tương quan giữa các thành phần của
chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian
(như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian
(như trong dữ liệu chéo)

Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển
giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các
nhiễu Ui nghĩa là:
Cov(Ui, Uj) = 0 (i ≠ j)
(1.1)
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng
mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể
phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
Cov(Ui, Uj) ≠ 0 (i ≠ j) (1.2)

1.2 nguyên nhân của tự tương quan
● Sai
Nguyên
Hiệnlý
Quán
Trễ
Xử
lệch
tính
sốdo
liệulập mô hình

1.3 HẬU QUẢ
 Ước

lượng bình phương nhỏ nhất thông
thường không phải là ước lượng tuyến tính
không chệch tốt nhất nữa.

 Phương

sai ước lượng được của các ước lượng
bình phương nhỏ nhất thông thường là chệch
và thông thường là thấp hơn giá trị thực của
phương sai, do đó giá trị thống kê T được
phóng đại lên nhiều lần

1.3 hậu quả



σˆ

2

=

2
( n − k )σ
ˆ

σ cho ước lượng chệch của σ2 thực, và trong
một số trường hợp, nó dường như ước lượng thấp σ2.

 R2

2

có thể là độ đo không đáng tin cậy cho R2 thực.

 phương

sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được
cũng có thể không hiệu quả.

Phần 2 – Phát hiện có tự tương
quan

2.1. Phương pháp đồ thị

2.2. Phương pháp kiểm định số
lượng

2.1 Phương pháp đồ thị
 Giả thiết không có tự tương quan trong mô hình cổ điển 

gắn với các nhiễu tổng thể Ut không quan  sát được. Cái 
mà chúng ta có thể quan sát được là các phần dư et thu 
được từ phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường
 Dù et không hoàn toàn gống Ut nhưng sự xem xét trực quan 

thường gợi cho ta manh mối nào đó về tự tương quan trong 
U. Trên thực tế xem xét trực quan về et hoặc e2t  có thể cho 
thông tin hữu ích về tính tự tương quan và tính không đồng 
phương sai, sự không phù hợp của mô hình.

2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định
về tính độc lập của các
phần dư
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.5. Kiểm định Durbin h

2.2.4. Kiểm định d.Durbin – Watson
 Thống

kê d được định nghĩa:
d=

et – et-1)2 /

Trong đó: d ≈ 2(1=


 Vì

t2

)

et – et-1 ) /

t2

-1 ≤ ρ ≤ 1 nên 0 ≤ d ≤ 4

 Nếu

ρ = -1 thì d=4: tự tương quan ngược chiều.

 Nế...
đề tài: khắc phục hiện tượng tự
tương quan.
Nhóm : 07
Lớp : 1355AMAT0411
GVHD: Hoàng Thị Thu Hà
phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan - Người đăng: nham-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan 9 10 545