Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Được đăng lên bởi Bùi Thúy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GHI CHÚ:
Câu 9: Thay từ “Chiến lược” bằng từ “Định hướng”
Câu 10: thay từ ”Phát triển” thành từ “thiết kế”

...
GHI CHÚ:
Câu 9: Thay từ “Chiến lược” bằng từ “Định hướng”
Câu 10: thay từ ”Phát triển” thành từ “thiết kế”
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Người đăng: Bùi Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 9 10 80