Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển đô thị sinh thái

Được đăng lên bởi ngocvu652cnmt-ntu-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI
1. Định nghĩa

Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Australia thì “Một đô thị sinh
thái là đô thị đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên” hay cụ thể hơn là sự định cư cho phép
các cư dân sinh sống trong điều kiện chất lượng cuộc sống nhưng chỉ sử dụng tối thiểu
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo quan điểm của các nhà thiết kế xây dựng về
thành phố sinh thái bền vững thì đó là các đô thị mật độ thấp, dàn trải, được chuyển đổi
thành mạng lưới các khu dân cư đô thị mật độ cao hoặc trung bình có quy mô giới hạn
được phân cách bởi các không gian xanh. Hầu hết mọi người sinh sống và làm việc trong
phạm vi đi bộ và đi xe đạp.

2. Lịch sử ra đời của đô thị sinh thái
Ý tưởng về đô thị sinh thái có nguồn gốc từ những năm 80 của thế kỷ XX và đã
được công bố công khai lần đầu tiên bởi các học giả Đức. Các khái niệm đô thị sinh thái
đầu tiên được tập trung vào sự trao đổi về những hoạt động diễn ra trong đô thị (vòng
tròn năng lượng, nước, chất thải, khí thải…).
Trong vài năm qua, phong trào xây dựng các đô thị sinh thái, thành phố trong sự
cân bằng với thiên nhiên đã phát triển trên toàn thế giới. Khai sinh ra phong trào này là
Richard Register, một chuyên gia thiết kế đô thị được quốc tế công nhận. Ông đã thành
lập Khoa Đô thị sinh thái ở Berkeley (Mỹ) vào năm 1975, và đã cố gắng tổ chức một số
hội nghị địa phương để biến đổi Berkeley để thành một Ecocity ( Đô thị sinh thái ).
Nhóm Sinh thái học đô thị sau này được chuyển thành Ecocity Builders.
Năm 1990, Những gì do Register và The Ecocity Builders khởi xướng đã trở thành
một thành phần quan trọng của phong trào Ecocity, Hội nghị Ecocity quốc tế đã được tổ
chức hai năm một lần sau đó trên năm châu lục khác nhau. Tháng 8 năm 2002, hội nghị
được tổ chức tại Thẩm Quyến một đô thị vườn của Trung Quốc. Kể từ năm 1990, hội
nghị đã trở thành một trong những diễn đàn quan trọng nhất về phát triển bền vững.

Các nguyên tắc của phong trào Ecocity khá đơn giản:mọi người có thể sống, làm
việc, mua sắm tại các cửa hàng, vui chơi trong một khoảng cách gần và giao thông là thứ
mà người dân cần sử dụng khi họ đang ở chỗ mà họ không muốn ở. Lựa chọn giao thông
đầu tiên trong ecocity phải là đi bộ, xe đạp là thứ hai, thứ ba là phương tiện giao thông
công cộng, và cuối cùng mới đến các xe ô tô.
Năm 1992 ở Rio de Janeiro, Braxin diễn ra hội thảo quốc tế của Liên hợp quốc về
“Thành phố và sự phát triển bền vững”. Sau đó Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế
giới (Organisation de coopérat...
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI
1. Định nghĩa
Theo định nghĩa của Tổ chức Sinh thái đô thị của Australia thì “Một đô thị sinh
thái là đô thị đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên” hay cụ thể hơn là sự định cư cho phép
các dân sinh sống trong điều kiện chất lượng cuộc sống nhưng chỉ sử dụng tối thiểu
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo quan điểm của các nhà thiết kế xây dựng về
thành phố sinh thái bền vững thì đó các đô thị mật độ thấp, dàn trải, được chuyển đổi
thành mạng lưới các khu dân đô thị mật độ cao hoặc trung bình quy mô giới hạn
được phân cách bởi các không gian xanh. Hầu hết mọi người sinh sống và làm việc trong
phạm vi đi bộ và đi xe đạp.
2. Lịch sử ra đời của đô thị sinh thái
Ý tưởng về đô thị sinh thái có nguồn gốc từ những năm 80 của thế kỷ XX và đã
được công bố công khai lần đầu tiên bởi các học gi Đức. Các khái niệm đô thị sinh thái
đầu tiên được tập trung vào sự trao đổi v những hoạt động diễn ra trong đô thị (vòng
tròn năng lượng, nước, chất thải, khí thải…).
Trongi năm qua, phong trào xây dựngc đô thị sinh thái, thành phố trong sự
cân bằng với thiên nhiên đã phát triển trên toàn thế giới. Khai sinh ra phong trào này
Richard Register, một chuyên gia thiết kế đô thị được quốc tế công nhận. Ông đã thành
lập Khoa Đô thị sinh thái Berkeley (Mỹ) vào năm 1975, đã cố gắng tổ chức một số
hội nghị địa phương để biến đổi Berkeley để thành một Ecocity ( Đô thị sinh thái ).
Nhóm Sinh thái học đô thị sau này được chuyển thành Ecocity Builders.
Năm 1990, Những gì do Register và The Ecocity Builders khởi xướng đã trở thành
một thành phần quan trọng của phong trào Ecocity, Hội nghị Ecocity quốc tế đã được tổ
chức hai năm mt lần sau đó trên năm châu lục khác nhau. Tháng 8 m 2002, hội nghị
được tổ chức tại Thẩm Quyến một đô thị vườn của Trung Quốc. Kể từ năm 1990, hội
nghị đã trở thành một trong những diễn đàn quan trọng nhất về phát triển bền vững.
Phát triển đô thị sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển đô thị sinh thái - Người đăng: ngocvu652cnmt-ntu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phát triển đô thị sinh thái 9 10 866