Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu học tập tam thức bậc 2

Được đăng lên bởi Thu Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU HỌC TẬP

1. Câu hỏi dành cho từng cá nhân: Với mỗi hàm số tương ứng một hình vẽhãy trả lời các câu hỏi sau:
Dấu của hệ số a?
Tìm nghiệm của phương trình ? Từ đó suy ra dấu của biệt thức ∆?
Tìm điều kiện của x để hàm số nhận giá trị dương? Tìm điều kiện của x để hàm số nhận giá trị âm?

Hình 1

Hình 2

Hình 3

.............................................

............................................. .............................................

.............................................

............................................. .............................................

.................................

.................................

.................................inh

Hình 4
Hình 5

Hình 6

.............................................

............................................. .............................................

.............................................

............................................. .............................................

.................................

.................................

.................................

2. Câu hỏi dành cho nhóm
Từ bài tập trên, hãy nêu nhận xét tổng quát về dấu của hàm số y  ax 2  bx  c và dấu của hệ số a trong các
hình 1 và hình 4, hình 2 và hình 5, hình 3 và hình 6.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

...
PHIẾU HỌC TẬP
1. Câu hỏi dành cho từng cá nhân: Với mỗi hàm số tương ứng một hình vẽhãy trả lời các câu hỏi sau:
Dấu của hệ số a?
Tìm nghiệm của phương trình ? Từ đó suy ra dấu của biệt thức ∆?
Tìm điều kiện của x để hàm số nhận giá trị dương? Tìm điều kiện của x để hàm số nhận giá trị âm?
2. Câu hỏi dành cho nhóm
Từ bài tập trên, hãy nêu nhận xét tổng quát về dấu của hàm số
2
axy bx c
và dấu của hệ số a trong các
hình 1 và hình 4, hình 2 và hình 5, hình 3 và hình 6.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.............................................
.............................................
.................................
.............................................
.............................................
.................................
.............................................
.............................................
.................................inh
.............................................
.............................................
.................................
.............................................
.............................................
.................................
.............................................
.............................................
.................................
Hình 1
Hình 2 Hình 3
Hình 5
Hình 4
Hình 6
Phiếu học tập tam thức bậc 2 - Trang 2
Phiếu học tập tam thức bậc 2 - Người đăng: Thu Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phiếu học tập tam thức bậc 2 9 10 796