Ktl-icon-tai-lieu

Phúc trình thực tập Protein và Enzyme

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

PHÚC TRÌNH THỰC TẬP
PROTEIN & ENZYME
MÃ HỌC PHẦN:
NHÓM: 12B

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
MSSV: B1303671

TRẦN QUỐC KHÁNH

CẦN THƠ,
11.2015

MỤC LỤC
BÀI 1: TRÍCH LY PROTEIN.................................................................................................1
I.
ĐỊNH NGHĨA...................................................................................................................1
II. NGUYÊN TẮC.................................................................................................................1
III.
DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU......................................................1
1.
Dụng cụ thí nghiệm:.................................................................................................1
2.
Quy trình trích ly protein:.........................................................................................2
IV.
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.........................................................................................3
1.
Kết quả:.....................................................................................................................3
2.
Thảo luận:.................................................................................................................3
BÀI 2: PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ..........................................................................................4
I.
DỤNG CỤ, HÓA CHẤT...................................................................................................4
1.
Dụng cụ.....................................................................................................................4
2.
Hóa chất....................................................................................................................4
II. TIẾN HÀNH.....................................................................................................................4
III.
KẾT QUẢ - THẢO LUẬN..............................................................................................5
1.
Kết quả......................................................................................................................5
2.
Thảo luận..................................................................................................................7
2.1 Phương pháp trao đổi ion......................................................................................7
2.2 Trạng thái tích điện của protein – enzyme ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
PHÚC TRÌNH THỰC TẬP
PROTEIN & ENZYME
MÃ HỌC PHẦN:
NHÓM: 12B
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
TRẦN QUỐC KHÁNH MSSV: B1303671
CẦN THƠ,
11.2015
Phúc trình thực tập Protein và Enzyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phúc trình thực tập Protein và Enzyme - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Phúc trình thực tập Protein và Enzyme 9 10 868