Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp bảo toàn khối lượng

Được đăng lên bởi Lê Hoàng Nhật
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Phương pháp bảo toàn khối lượng
2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tố
3. Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng
4. Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo
5. Phương pháp bảo toàn mol electron
6. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình
7. Phương pháp quy đổi
8. Phương pháp giải bằng phương trình ion
9. Phương pháp bảo toàn điện tích
10.Phương pháp tự chọn lượng chất

...
1. Phương pháp bảo toàn khối lượng
2. Phương pháp bảo toàn mol nguyên tố
3. Phương pháp tăng hoặc giảm khối lượng
4. Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo
5. Phương pháp bảo toàn mol electron
6. Phương pháp sử dụng các giá trị trung bình
7. Phương pháp quy đổi
8. Phương pháp giải bằng phương trình ion
9. Phương pháp bảo toàn điện tích
10.Phương pháp tự chọn lượng chất
Phương pháp bảo toàn khối lượng - Người đăng: Lê Hoàng Nhật
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp bảo toàn khối lượng 9 10 496