Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp chứng minh hình học

Được đăng lên bởi trandangnhut0986
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
1. Hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. (lớp 7)
2. Hai cạnh bên của tam giác cân, hình thang cân.(lớp 7)
3. Sử dụng tính chất trung điểm.(lớp 7)
4. Khoảng cách từ một điểm trên tia phân giác của một góc đến hai cạnh
của góc.(lớp 7)
5. Khoảng cách từ một điểm trên đường trung trực của một đoạn thẳng đến
hai đầu đoạn thẳng.(lớp 7)
6. Hình chiếu của hai đường xiên bằng nhau và ngược lại. (lớp 7)
7. Dùng tính chất bắc cầu.
8. Có cùng độ dài hoặc cùng nghiệm đúng một hệ thức.
9. Sử dụng tính chất của các đẳng thức, hai phân số bằng nhau.
10. Sử dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông, đường trung
bình trong tam giác.(lớp 8)
11. Sử dụng tính chất về cạnh và đường chéo của các tứ giác đặc biệt.(lớp
8)
12. Sử dụng kiến thức về diện tích.(lớp 8)
13. Sử dụng tính chất hai dây cách đều tâm trong đường tròn.(lớp 9)
14. Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến giao nhau trong đường tròn.(lớp 9)
15. Sử dụng quan hệ giữa cung và dây cung trong một đường tròn.(lớp 9)

Chứng minh hai góc bằng nhau.

1. Hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. (lớp 7)
2. Hai góc ở đáy của tam giác cân, hình thang cân.(lớp 7,8)
3. Các góc của tam giác đều.(lớp 7)
4. Sử dụng tính chất tia phân giác của một góc.(lớp 7)
5. Có cùng số đo hoặc cùng nghiệm đúng một hệ thức.
6. Sử dụng tính chất bắc cầu trong quan hệ bằng nhau.
7. Hai góc ở vị trí đồng vị, so le trong, so le ngoài.(lớp 7)
8. Hai góc đối đỉnh.(lớp 7)
9. Sử dụng tính chất hai góc cùng bù, cùng phụ với một góc khác.(lớp 6)
10. Hai góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng.(lớp 8)
11. Sử dụng tính chất về góc của các tứ giác đặc biệt.(lớp 8)
12. Sử dụng tính chất của tứ giác nội tiếp.(lớp 9)
13. Sử dụng tính chất của góc ở tâm, góc nội tiếp, góc giữa tia tiếp tuyến và
dây cung cùng chắn một cung trong đường tròn hay hai đường tròn bằng
nhau.(lớp 9)

Chứng minh một đoạn thẳng bằng một đoạn thẳng khác.
1. Sử dụng tính chất trung điểm.
2. Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông.
3. Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác.
4. Sử dụng tính chất tam giác nửa đều.
5. Sử dụng tính chất trọng tâm của t.giác.
6. Sử dụng hai đồng dạng với tỉ số ½.
7. Sử dụng quan hệ giữa bán kính và đường kính trong một đường tròn.

Chứng minh một góc bằng nửa góc khác.

1. Sử dụng tính chất tam giác nửa đều.
2. Sử dụng tính chất tia phân giác của một góc.
3. Sử dụng số đo tính được hay giả thiết cho.
4. Sử dụng quan hệ giữa góc ở tâm, góc nội tiếp và góc giữa tia tiếp tuyế...
Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
1. Hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. (lớp 7)
2. Hai cạnh bên của tam giác cân, hình thang cân.(lớp 7)
3. Sử dụng tính chất trung điểm.(lớp 7)
4. Khoảng cách từ một điểm trên tia phân giác của một góc đến hai cạnh
của góc.(lớp 7)
5. Khoảng cách từ một điểm trên đường trung trực của một đoạn thẳng đến
hai đầu đoạn thẳng.(lớp 7)
6. Hình chiếu của hai đường xiên bằng nhau và ngược lại. (lớp 7)
7. Dùng tính chất bắc cầu.
8. Có cùng độ dài hoặc cùng nghiệm đúng một hệ thức.
9. Sử dụng tính chất của các đẳng thức, hai phân số bằng nhau.
10. Sử dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác vuông, đường trung
bình trong tam giác.(lớp 8)
11. Sử dụng tính chất về cạnh và đường chéo của các tứ giác đặc biệt.(lớp
8)
12. Sử dụng kiến thức về diện tích.(lớp 8)
13. Sử dụng tính chất hai dây cách đều tâm trong đường tròn.(lớp 9)
14. Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến giao nhau trong đường tròn.(lớp 9)
15. Sử dụng quan hệ giữa cung và dây cung trong một đường tròn.(lớp 9)
Chứng minh hai góc bằng nhau.
Phương pháp chứng minh hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp chứng minh hình học - Người đăng: trandangnhut0986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp chứng minh hình học 9 10 290