Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN

Được đăng lên bởi Tạ Huệ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp chuyển gen
Thực vật chuyển gene đã đem lại những đặc tính tốt cho cây
trồng. Đã tạo ra những thực vật có giá trị dinh dưỡng hơn, hàm
lượng vitamin và khoáng cao hơn. Mùi vị và khả năng lưu giữ
của quả cũng được nâng lên.
Thực vật biến đổi gen được tạo ra trong phòng thí nghiệm
bằng cách thay đổi cấu trúc gen của chúng. Để làm được điều
này, người ta dùng kĩ thuật di chuyểnthêm vào một hoặc nhiều
gen vào bộ gen sẵn có của cây trồng. Hai phương pháp phổ biến
là phương pháp bắn gen ( súng hạt) và phương pháp gián tiếp
thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.
Ở phương pháp bắn gen, ADN được đúc trong các hạt vàng
hoặc vonfran nhỏ li ti, sau đó được bắn vào mô hoặc tế bào thực
vật đơn dưới áp suất cao. Các hạt ADN với tốc độ cao sẽ thâm
nhập vào cả thành và màng tế bào. Sau đó ADN tách ra khỏi
lớp vỏ kim loại và được tích hợp vào bộ gen thực vật bên trong
nhân tế bào. Phương pháp này được áp dụng thành công cho rất
nhiều loại cây trồng, đặc biệt là thực vật một lá mầm như lúa mì
hoặc ngô. Ở những cây này phương ơhasp chuyển gen bằng vi
khuẩn Agrobacterium tumefaciens thường ít hữu hiệu hơn do có
thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng đối với mô tế bào.
Ở phương pháp gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium
tumefaciens, vi khuẩn này là kí sinh trùng thực vật tự nhiên, khả
năn chuyển gen vốn có của chúng đã góp phần cung cấp phương
pháp cho sự phát triển của thực vật biến đổi gen. Để tạo ra được
môi trường song thích hợp cho mình, các vi khuẩn
Agrobacterium chèn gen của chúng vào thân cây chủ, làm tăng

nhanh tế bào thực vật ở gần mặt đất(tạo khối u sần sùi). Thông
tin di truyền cho sự tang trưởng của khối u được mã hóa trên
một đoạn ADN dạng vòng có khả năng nhân bản độc lập gọi là
Ti-Plasmid(có đoạn T-ADN). Khi một vi khuẩn lây nhiễm vào
thân cây nó chuyển đoạn T-ADN này đến một vị trí ngẫu nhiên
trong hệ gen của cây đó.

...
Phương pháp chuyển gen
Thực vật chuyển gene đã đem lại những đặc tính tốt cho cây
trồng. Đã tạo ra những thực vật có giá trị dinh dưỡng hơn, hàm
lượng vitamin và khoáng cao hơn. Mùi vị và khả năng lưu giữ
của quả cũng được nâng lên.
Thực vật biến đổi gen được tạo ra trong phòng thí nghiệm
bằng cách thay đổi cấu trúc gen của chúng. Để làm được điều
này, người ta dùng kĩ thuật di chuyểnthêm vào một hoặc nhiều
gen vào bộ gen sẵn có của cây trồng. Hai phương pháp phổ biến
là phương pháp bắn gen ( súng hạt) và phương pháp gián tiếp
thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens.
Ở phương pháp bắn gen, ADN được đúc trong các hạt vàng
hoặc vonfran nhỏ li ti, sau đó được bắn vào mô hoặc tế bào thực
vật đơn dưới áp suất cao. Các hạt ADN với tốc độ cao sẽ thâm
nhập vào cả thành và màng tế bào. Sau đó ADN tách ra khỏi
lớp vỏ kim loại và được tích hợp vào bộ gen thực vật bên trong
nhân tế bào. Phương pháp này được áp dụng thành công cho rất
nhiều loại cây trồng, đặc biệt là thực vật một lá mầm như lúa mì
hoặc ngô. Ở những cây này phương ơhasp chuyển gen bằng vi
khuẩn Agrobacterium tumefaciens thường ít hữu hiệu hơn do có
thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng đối với mô tế bào.
Ở phương pháp gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium
tumefaciens, vi khuẩn này là kí sinh trùng thực vật tự nhiên, khả
năn chuyển gen vốn có của chúng đã góp phần cung cấp phương
pháp cho sự phát triển của thực vật biến đổi gen. Để tạo ra được
môi trường song thích hợp cho mình, các vi khuẩn
Agrobacterium chèn gen của chúng vào thân cây chủ, làm tăng
PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN - Người đăng: Tạ Huệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN GEN 9 10 765