Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp định lượng (dùng trong xác định số lượng vi sinh vật) - GV. Nguyễn Văn Hạnh

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 20334 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Phương pháp định lượng
GV: NGUYễN VĂN HạNH

Phương pháp định lượng là gì ?
Là các phương pháp để xác định số lượng vsv trong mẫu.
Trả lời cho câu hỏi: “Hàm lượng vi sinh vật trong mẫu là bao
nhiêu ?”
Các phương pháp định lượng
1.
2.
3.
4.
5.

Phương pháp đếm trực tiếp
Phương pháp đếm khuẩn lạc
Phương pháp đếm khuẩn lạc trên màng lọc
Phương pháp đo độ đục
Phương pháp MPN (most probable number)

Đơn vi tính:

tế bào/ml
CFU/ml
MPN/ml

tế bào/g
CFU/g
MPN/g

Phương pháp đếm trực tiếp
Mật độ vsv đơn bào có kích thước lớn như nấm men,
men, tảo … có thể được xác định trực tiếp bằng buồng
đếm trên kính hiển vi.

Đếm trực tiếp bằng
buồng đếm hồng
cầu
Pha loãng mẫu cần
đếm sao cho trong mỗi ô
nhỏ của buồng đếm có
khoảng 5 - 10 tế bào

Cách đếm tế bào trong buồng đếm

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: cho biết được số lượng VSV
Nhược điểm: dễ nhầm lẫn, độ chính xác không cao,
không thích hợp cho huyền phù vsv có mật độ thấp

Khắc phục nhược điểm của pp đếm trực
tiếp ????

Đếm trực tiếp bằng kính hiển vi huỳnh quang
Các chất nhuộm phát huỳnh quang
- Acridin cam (AODC)
- 4’,6-dianidino-2-phenyl-indol (DAPI)
- Fluorescein isothiocyanate (FITC)
Ưu điểm:
- Loại bỏ sai số do các chất vẩn
- Kết quả phản ánh đúng với sinh khối

Phương pháp đếm khuẩn lạc

Ưu điểm:
Cho phép xác định số tế bào sống
Định lượng chọn lọc vsv
Phương pháp:
- Chuẩn bị dịch pha loãng mẫu
- Chuẩn bị các chuỗi pha loãng mẫu
- Cấy mẫu vào môi trường, ủ mẫu
- Đếm số khuẩn lạc hình thành

Chuẩn bị dịch pha loãng mẫu

Không sử dụng nước cất và nước muối sinh lý để
pha loãng mẫu thực phẩm

Các dung dịch pha loãng mẫu
Saline peptone water (SPW)
NaCl

1g

Peptone

8,5g

Nước cất vừa đủ

1 lít

Buffered peptone water (BPW)
NaCl

5g

Peptone

10g

Nước cất vừa đủ

1 lít

Chuẩn bị các chuỗi pha loãng mẫu

pha loãng mẫu lỏng theo dãy thập phân

Đối với các mẫu rắn hay bán lỏng:
10g mẫu + 90ml dung dịch pha loãng => độ pha loãng
101
Film

Các bước tiếp theo tương tự như pha loãng mẫu lỏng

Cấy mẫu vào môi trường

-Phương pháp cấy bề mặt
- Phương pháp đổ đĩa

Phương pháp đổ đĩa
Chuẩn bị đĩa petri vô trùng
Môi trường được chuẩn bị - hấp khử trùng và được bảo
quản mát ở 45oC trong bể điều nhiệt
Hút 1ml mẫu vào đĩa trống (chọn nồng độ thích hợp)
Đổ vào đĩa đã cấy 10 – 15ml môi trường, lắc đều
Để nguội môi trường
Đem ủ

Phương pháp đổ đĩa
Ưu điểm
Cấy được thể tích mẫu lớn (1ml)
Xác định được các VSV cần dinh dưỡng tiếp
xúc từ nhiều phía
Cho phép đếm được mật độ VSV cao, khoảng
150-300 khuẩn lạc
Nhược điểm
Kh...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp định lượng (dùng trong xác định số lượng vi sinh vật) - GV. Nguyễn Văn Hạnh - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phương pháp định lượng (dùng trong xác định số lượng vi sinh vật) - GV. Nguyễn Văn Hạnh 9 10 750