Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học lớp 12

Được đăng lên bởi chuchoiboi91
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN
PHẦN DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ MÔN SINH HỌC 12

PHẦN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong chương trình sinh học 12 phần bài tập quần thể là rất khó đối
với học sinh. Vì trong chương trình chỉ trang bị lý thuyết, không có tiết
rèn luyện bài tập, ngay cả trong sách bài tập sinh học 12 dạng toán quần
thể tự phối cũng như quần thể giao phối không có một bài tập nào.
Mà trong những năm gần đây, phần toán quần thể Bộ giáo dục Đào
tạo thường hay ra đề thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học sinh giỏi… do đó
học sinh dễ gặp khó khăn, lúng túng khi gặp những bài tập này, đặc biệt
dối với học sinh trường THPT ở vùng sâu, vùng xa, phần lớn học sinh có
học lực trung bình yếu thì việc giáo viên hướng dẫn giải bài tập vô cùng
vất vả nhưng hiệu quả không được cao. Nhiều học sinh vận dụng lý
thuyết để giải bài tập một cách mơ hồ, lúng túng, không có cơ sở khoa
học. Để làm rõ những điểm cần lưu ý trong quá trình giải bài tập, học
sinh yên tâm, tự tin hơn trong quá trình làm bài, tôi mạnh dạn đưa ra một
số phương pháp để giải phần bài tập quần thể tự phối và quần thể giao
phối cho học sinh yếu và học sinh trung bình ở trường THPT. Mặc dù đã
có nhiều cố gắng song chắc chắn có nhiều thiếu sót, rất mong được sự
góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp.

PHẦN II. NỘI DUNG

A.
1.

Quần thể tự phối
Cơ sở khoa học
Phần bài tập quần thể tự phối là dạng bài tập hoàn toàn mới, đòi hỏi
học sinh phải hiểu rõ cơ sở khoa học của nó để vận dụng vào giải bài tập.
Trong khi đó học sinh ở trường vùng sâu, vùng xa nhận thức về lý thuyết
chưa vững, chính vì vậy phải có một số phương pháp để giải bài tập này
cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, vận dụng và phát huy được khả năng độc

lập suy nghĩ của mình trong quá trình học tập.
2. Nội dung cụ thể
2.1.
Kinh nghiệm giải bài tập tự phối
- Để giải được bài tập phần này yêu cầu học sinh phải nắm vững lý thuyết,
khái niệm quần thể tự phối, quần thể giao phối, để đồng hợp trội, thể
2.2.

a.




đồng hợp lặn, thể dị hợp, kiểu gen, kiểu hình, alen, kiến thức di truyển.
Vận dụng lý thuyết trên để giải một số bài tập về quần thể tự phối.
Các phương pháp giải
Nếu gọi x là thể đồng hợp trội (AA)
Nếu gọi y là thể dị hợp (Aa)
Nếu gọi z là thể đồng hợp lặn (aa)
Gọi n là số thế hệ tự phối
Cấu trúc di truyền của quần thể có dạng:
xAA : yAa : zaa (với x + y + z = 1)
Dạng thứ 1. Quần thể ban đầu chỉ có một kiểu gen
Nếu quần thể ban đầu chí có một kiểu gen thì có 3 loại:
Loại kiểu gen AA: Khi tự thụ phấn cho ra dòng thuần chủng trội.
Loại kiểu gen ...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN
PHẦN DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ MÔN SINH HỌC 12
PHẦN I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong chương trình sinh học 12 phần bài tập quần thể là rất khó đối
với học sinh. trong chương trình chỉ trang bị thuyết, không tiết
rèn luyện bài tập, ngay cả trong ch bài tập sinh học 12 dạng toán quần
thể tự phối cũng như quần thể giao phối không có một bài tập nào.
trong những năm gần đây, phần toán quần thể Bộ giáo dục Đào
tạo thường hay ra đề thi tốt nghiệp, thi đại học, thi học sinh giỏi… do đó
học sinh dễ gặp khó khăn, lúng túng khi gặp những bài tập này, đặc biệt
dối với học sinh trường THPT ở vùng sâu, vùng xa, phần lớn học sinh có
học lực trung bình yếu thì việc giáo viên hướng dẫn giải bài tập cùng
vất vả nhưng hiệu quả không được cao. Nhiều học sinh vận dụng
thuyết để giải bài tập một cách hồ, lúng túng, không sở khoa
học. Để làm rõ những điểm cần lưu ý trong quá trình giải bài tập, học
sinh yên tâm, tự tin hơn trong quá trình làm bài, tôi mạnh dạn đưa ra một
số phương pháp để giải phần bài tập quần thể tự phối quần thể giao
phối cho học sinh yếu học sinh trung bình trường THPT. Mặc đã
nhiều cố gắng song chắc chắn nhiều thiếu sót, rất mong được s
góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp.
Phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học lớp 12 - Người đăng: chuchoiboi91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phương pháp giải bài tập di truyền môn sinh học lớp 12 9 10 297