Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp 9

Được đăng lên bởi 19990106-annh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4640 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp9

CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ
NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ CHO HỌC SINH LỚP 9

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn chuyên đề:
Trong chương trình sinh học THCS đặc biệt là chương trình sinh học 9 thì
dạng bài tập nâng cao về nhiễm sắc thể( NST) và đột biến NST là một đề tài hay và
khó đối với học sinh. Dạng bài tập này có trong các đề thi học sinh giỏi các cấp, đặc
biệt kiến thức phần di truyền biến dị theo chương trình đồng tâm các em sẽ phải gặp
lại kiến thức này ở lớp 12 và chương trình thi đại học.
Đã có nhiều tài liệu viết về vấn đề này tuy nhiên qua một số năm tham gia bồi
dưỡng đội tuyển HSG sinh học 9 tôi nhận thấy đây là những dạng bài tập nhiều năm
có trong đề thi HSG tỉnh, đề thi vào chuyên Vĩnh Phúc, đề thi GVG tỉnh. Mặt khác
dạng bài tập này khá khó và HS dễ bị nhầm lẫn vì vậy tôi muốn viết chuyên đề này
để tổng hợp lại nội dung cụ thể nhất, thiết thực, gần với khả năng tiếp thu của học
sinh THCS nhất và để phục vụ giảng dạy của bản thân, đặc biệt là công tác bồi dưỡng
đội tuyển học sinh giỏi các cấp và bồi dưỡng học sinh thi vào các trường chuyên…
Trong chuyên đề này do thời gian có hạn tôi chỉ mới đề cập đến một số dạng bài tập
thường gặp trong các đề thi của tỉnh, đề thi vào trường chuyên Vĩnh Phúc và một số
đề thi cấp tỉnh của các tỉnh (cụ thể là các dạng bài tập hay về nhiễm sắc thể và đột
biến NST) chứ không đi sâu nhiều dạng vì vốn hiểu biết còn có hạn. Và những dạng
bài tập này thường gặp giúp rèn kĩ năng giải bài tập cho học sinh giúp các em có thể
học để tham gia vào các kì thi HSG cũng như thi vào lớp 10 chuyên .
II. Phạm vi và mục đích của chuyên đề:
1. Phạm vi của chuyên đề:
- Một số bài tập nâng cao về NST và đột biến NST trong chương trình sinh học 9.
- Áp dụng với đối tượng HS giỏi môn sinh lớp 9.
2. Mục đích chuyên đề:
- Trao đổi với đồng nghiệp một số dạng bài tập nâng cao ở chương NST và đột
biến NST trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
- Giúp GV có cái nhìn mới trong việc giải quyết các bài tập nâng cao về NST
và đột biến NST.
B.NỘI DUNG
PHẦN I : BÀI TẬP VỀ NST

Dạng 1 : Số loại Kiểu gen của cơ thể, loài hay tế bào:
 Kiến thức liên quan: - các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác
nhau --> chúng PLĐL. – các gen nằm trên cùng 1 cặp NST luôn di truyền
cùng nhau--> liên kết gen.
 Nếu bài cho 1 số cặp gen dị hợp, yêu cầu viết KG có thể có thì cần chú ý
những gì để tránh viết nhầm, thiếu.
 Lưu...
Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp9
CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ
NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ CHO HỌC SINH LỚP 9
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn chuyên đề:
Trong chương trình sinh học THCS đặc biệt chương trình sinh học 9 thì
dạng i tập nâng cao về nhiễm sắc thể( NST) và đột biến NST một đề tài hay
khó đối với học sinh. Dạng bài tập này trong các đề thi học sinh giỏi các cấp, đặc
biệt kiến thức phần di truyền biến dị theo chương trình đồng tâm các em sẽ phải gặp
lại kiến thức này ở lớp 12 và chương trình thi đại học.
Đã có nhiều tài liệu viết về vấn đề này tuy nhiên qua một số năm tham gia bồi
dưỡng đội tuyển HSG sinh học 9 tôi nhận thấy đây những dạngi tập nhiều năm
trong đề thi HSG tỉnh, đề thi vào chuyên Vĩnh Phúc, đề thi GVG tỉnh. Mặt khác
dạng bài tập này khá khó và HS d bị nhầm lẫnvậy tôi muốn viết chuyên đnày
để tổng hợp lại nội dung cụ thể nhất, thiết thực, gần với khả năng tiếp thu của học
sinh THCS nhất và để phục vụ giảng dạy của bản thân, đặc biệt là công tác bồi dưỡng
đội tuyển học sinh giỏi các cấp bồi dưỡng học sinh thi vàoc trường chuyên…
Trong chuyên đề này do thời gianhạn tôi chỉ mới đcập đến một số dạng i tập
thường gặp trong các đề thi của tỉnh, đề thi vào trường chuyên Vĩnh Phúc và một số
đề thi cấp tỉnh củac tỉnh (c thể các dạng bài tập hay về nhiễm sắc thể đột
biến NST) chkhông đi sâu nhiều dạng vì vốn hiểu biết còn hạn. Và những dạng
bài tập này thường gặp giúp rèn năng giải i tập cho học sinh giúp các em thể
học để tham gia vào các kì thi HSG cũng như thi vào lớp 10 chuyên .
II. Phạm vi và mục đích của chuyên đề:
1. Phạm vi của chuyên đề:
- Một số bài tập nâng cao về NST và đột biến NST trong chương trình sinh học 9.
- Áp dụng với đối tượng HS giỏi môn sinh lớp 9.
2. Mục đích chuyên đề:
- Trao đổi với đồng nghiệp một số dạng bài tập nâng cao ở chương NST và đột
biến NST trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
- Giúp GV có cái nhìn mới trong việc giải quyết c bài tập nâng cao về NST
và đột biến NST.
B.NỘI DUNG
PHẦN I : BÀI TẬP VỀ NST
Dạng 1 : Số loại Kiểu gen của cơ thể, loài hay tế bào:
Kiến thức liên quan: - các gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác
nhau --> chúng PLĐL. các gen nằm trên cùng 1 cặp NST luôn di truyền
cùng nhau--> liên kết gen.
Nếu bài cho 1 s cặp gen dị hợp, yêu cầu viết KG có thể có thì cần c ý
những gì để tránh viết nhầm, thiếu.
Lưu ý1: Nếu đề dùng từ Xét a cặp gen alen” tsố KG tối đa của loài có
thể có được tính như sau:
+1 cặp alen 3 kiểu: VD: AA, Aa, aa. Nếu có n cặp gen PLĐl t 3
n
KG.
+Nếu có 2 cặp gen liên kết thì luôn có 10 kiểu.
GV: Chu Thị Thơm
1
Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp 9 - Người đăng: 19990106-annh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phương pháp giải một số dạng bài tập nâng cao về NST và đột biến NST cho học sinh lớp 9 9 10 902