Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 1

Được đăng lên bởi Ngoc Tram
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 4254 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Loại 1: Tìm A,  ,T, f,  , (t   )
- Nếu cho trước phương trình dao động yêu cầu tìm các đại lượng đặc trưng ta giả sử phương trình dao động có
dạng x  Acos  t    sau đó đồng nhất theo t các đại lượng đặc trưng
+ Tìm biểu thức vận tốc
+ Tìm biểu thức gia tốc
1 2
1 t
- Tìm T hoặc f hoặc  thông qua mối quan hệ T  
hoặc T  
f

f N
- Tìm A
L
+ Nếu đề cho chiều dài quỹ đạo là L thì A 
2
+ Nếu đề cho li độ x ứng với vận tốc v thì có thể áp dụng công thức A2  x 2 

v2
v2
2

A

x

2
2

v2 a2
v2 a2


A


2 4
2 4
F
+ Nếu đề cho lực hồi phục cực đại thì A  max
k
v
+ Nếu đề cho vận tốc cực đại thì A  max

amax
+ Nếu đề cho gia tốc cực đại thì A  2

S
+ Nếu cho quãng đường đi được trong một chu kì thì A 
4
S
+ Nếu cho quãng đường đi được trong nửa chu kì thì A 
2
- Tìm 
v
+ Nếu đề cho x, v, A thì ω 
2
A  x2
+ Nếu đề cho vận tốc và gia tốc thì A2 

+ Nếu đề cho A, vmax, amax thì ω 

v max
A



a max
A



a max
v max

a
(a và x trái dấu)
x
Chú ý: Dao động điều hòa có phương trình đặc biệt:
+ Nếu đề cho x và a thì ω 

Dao động có phương trình đặc biệt:
- x = a  Acos(t + ) với a = const
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498


Email: Loinguyen1310@gmail.com

1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 2
Biên độ là A, tần số góc là , pha ban đầu 
x là toạ độ, x0 = Acos(t + ) là li độ. Toạ độ vị trí cân bằng x = a, toạ độ vị trí biên x = a  A
Vận tốc v = x’ = x0 ’, gia tốc a = v’ = x” = x0”
v
Hệ thức độc lập: a = -2 x0 và A2  x02  ( ) 2

2
- x = a  Acos (t + )
1  cos  2t  2  
A A
Hạ bậc ta có x  a  A
  a    cos  2t  2 
2
2 2

A
m1
Ta được biên độ A’ = ; tần số góc ’ = 2, pha ban đầu 2.
2
m2
Một số chú ý về điều kiện của biên độ
k

m1
k
m2
Hình 2

a. Vật m1 được đặt trên vật m2 dao động điều hoà theo phương thẳng đứng.
(Hình 1). Để m1 luôn nằm yên trên m2 trong quá trình dao động thì:
Hình 1
g (m  m2 ) g
AMax  2  1

k
b. Vật m1 và m2 được gắn vào hai đầu lò xo đặt thẳng đứng, m1 dao động điều hoà. (Hình 2)
Để m2 luôn nằm yên trên mặt sàn trong quá trình m1 dao động thì:
(m  m2 ) g
AMax  1
k
c. Vật m1 đặt trên vật m2 dao động điều hoà theo phương ngang. Hệ số ma sát giữa m1 và m2 là µ, bỏ qua ma sát
giữa m2 và mặt sàn. (Hình 3)
m1
Để m1 không trượt trên m2 trong quá trình dao độn...
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ HỌC
CHUYÊN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Loại 1: Tìm A,
,T, f,
, )(
t
- Nếu cho trước phương trình dao động yêu cầu tìm các đại lượng đặc trưng ta giả sử phương trình dao động có
dạng
osAc tx
sau đó đồng nhất theo t các đại lượng đặc trưng
+ Tìm biểu thức vận tốc
+ Tìm biểu thức gia tốc
- Tìm T hoặc f hoặc
thông qua mi quan h
T
f
hoặc
1
t
T
f N
- Tìm A
+ Nếu đề cho chiều dài quỹ đạo là L t
2
L
A
+ Nếu
đề
cho
li
đ
x
ng
vi
vn
tc
v
t
th
áp
dng
công
thc
2 2
2 2 2
2 2
v v
A x A x
+ Nếu
đề
cho
vn
tc
gia
tc
t
2 2 2 2
2
2 4 2 4
v a v a
A A
+ Nếu đề cho lực hồi phục cực đại thì
max
F
A
k
+ Nếu đề cho vận tốc cực đại thì
max
v
A
+ Nếu đề cho gia tốc cực đại thì
max
2
a
A
+ Nếu cho quãng đường đi được trong một chu kì t
4
S
A
+ Nếu cho quãng đường đi được trong nửa chu kì t
2
S
A
- Tìm
+ Nếu đề cho x, v, A thì
22
xA
v
ω
+ Nếu đề cho A, v
max
, a
max
t
max
max
maxmax
v
a
A
a
A
v
ω
+ Nếu đề cho x và a t
x
a
ω (a và x trái dấu)
Chú ý: Dao động điều hòa có phương trình đặc biệt:
Dao động có phương trình đặc biệt:
- x = a Acos(t + ) với a = const
MATHVN.COM - 1
www.mathvn.com
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 1 - Người đăng: Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CHƯƠNG DAO ĐỘNG CƠ MATHVN.COM - 1 9 10 981