Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp hệ số bất định

Được đăng lên bởi doansang654
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẤT ĐỊNH
Trong thời cấp hai khi đọc lời giải của khá nhiều bài toán đặc biệt là bất đẳng thức tôi không
thể hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ ra nó nên hay cho rằng đấy là những lời giải không đẹp
thiếu tự nhiên.Đến cấp ba khi được học những kiến thức mới tôi mới bắt đầu có tư tưởng đi
sâu vào bản chất mỗi bài toán và lời giải của chúng.Như anh Hatucdao đã nói :khi gặp một
bài toán thì điều quan trọng là "nhận ra đâu là kĩ thuật chính,qua đó giải thích được vi sao lại
giải như vậy và cao hơn cả là vì sao lại nghĩ ra bài toán"Trong quá trình học toán với lối suy
nghĩ đó tôi đã rút ra và hiểu được khá nhiều cái hay trong mỗi bài toán và lời giải của
chúng.Và cũng từ đó cộng thêm một sự tổng hợp nhất định tôi đã rút ra được một phương
pháp chứng minh bất đẳng thức:"Phương pháp hệ số bất định". Đây là một phương pháp
khá hay và mạnh đi kèm với những lời giải đẹp,ngắn và ấn tượng.
Bây giờ ta đi xét một vài ví dụ
Ví dụ 1
Cho các số dương
.Chứng minh rằng:

Nháp
Nhận thấy dấu bằng xảy ra
Giả sử
thì bất đẳng thức cần chứng minh trở thành:

Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm các số thực sao cho bất đẳng thức :

Đúng với mọi
Giả sử tồn tại để
Đăt
Vì

với mọi

đúng với mọi

và

.Ta có:

nên ttheo định lí Fermat ta có

Với các bạn THCS chưa được học đạo hàm thì phải phát biểu nhiệm vụ trên như sau:
Tìm các số thực sao cho phương trình:

Có nghiệm kép
. (Tương tự với những phần ở bên dưới.)
Bây giờ ta chỉ còn phải chứng minh :

Thật vậy
Vậy
là số duy nhất sao cho
đúng với mọi
Cùng các bất đẳng thức tương tự ta có:

Quá trình trên đã giúp ta biết rằng chỉ tồn tại duy nhất một số sao cho
đúng với mọi
và điều đó vượt qua cả điều ta mong muốn la chỉ cần tìm một giá trị của sao
đúng với mọi
.Riêng trong bài này còn có một cách xác định cực nhanh là :

Nhưng đường lối này không thể tổng quát được.Để khẳng định điều đó hãy thử chứng minh
bất đẳng thức:

Với các số dương
thỏa mãn
Ở phía trên ta đã chứng minh bất đẳng thức này sau khi đã chuẩn hóa và từ
rằng bất đẳng thức :

ta thấy ngay

Đúng với mọi số dương
.Ta thấy rằng
là bất đẳng thức thuần nhất con
thì không
nên cũng có cách khác tìm ra
mà không cần chuyển về
(qua chuẩn hóa). Bây giờ chúng
ta phải tìm
sao cho bất đẳng thức :

Đúng với mọi số dương
Ta biết rằng bất đẳng thức Côsi là một bất đẳng thức thuần nhất với điều kiện xảy ra dấu bằng
nghiêm ngặt.Do đó khi áp dụng Côsi có trọng số ta sẽ tìm ra những hệ sô thích hợp với một
bất đẳng thức mới xác định được một vế.
Áp dụng Côsi ta có:

Đồng nhấ...
PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ BẤT ĐỊNH
Trong thời cấp hai khi đọc lời giải của khá nhiều bài toán đặc biệt là bất đẳng thức tôi không
thể hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ ra nó nên hay cho rằng đấy là những lời giải không đẹp
thiếu tự nhiên.Đến cấp ba khi được học những kiến thức mới tôi mới bắt đầu có tư tưởng đi
sâu vào bản chất mỗi bài toán và lời giải của chúng.Như anh Hatucdao đã nói :khi gặp một
bài toán thì điều quan trọng là "nhận ra đâu là kĩ thuật chính,qua đó giải thích được vi sao lại
giải như vậy và cao hơn cả là vì sao lại nghĩ ra bài toán"Trong quá trình học toán với lối suy
nghĩ đó tôi đã rút ra và hiểu được khá nhiều cái hay trong mỗi bài toán và lời giải của
chúng.Và cũng từ đó cộng thêm một sự tổng hợp nhất định tôi đã rút ra được một phương
pháp chứng minh bất đẳng thức:"Phương pháp hệ số bất định". Đây là một phương pháp
khá hay và mạnh đi kèm với những lời giải đẹp,ngắn và ấn tượng.
Bây giờ ta đi xét một vài ví dụ
Ví dụ 1
Cho các số dương .Chứng minh rằng:
Nháp
Nhận thấy dấu bằng xảy ra
Giả sử thì bất đẳng thức cần chứng minh trở thành:
Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm các số thực sao cho bất đẳng thức :
Đúng với mọi
Giả sử tồn tại để đúng với mọi .Ta có:
Đăt
với mọi nên ttheo định lí Fermat ta có
Với các bạn THCS chưa được học đạo hàm thì phải phát biểu nhiệm vụ trên như sau:
Tìm các số thực sao cho phương trình:
Có nghiệm kép . (Tương tự với những phần ở bên dưới.)
Bây giờ ta chỉ còn phải chứng minh :
Thật vậy
Vậy là số duy nhất sao cho đúng với mọi
Cùng các bất đẳng thức tương tự ta có:
Quá trình trên đã giúp ta biết rằng chỉ tồn tại duy nhất một số sao cho đúng với mọi
và điều đó vượt qua cả điều ta mong muốn la chỉ cần tìm một giá trị của sao
đúng với mọi .Riêng trong bài này còn có một cách xác định cực nhanh là :
Phương pháp hệ số bất định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp hệ số bất định - Người đăng: doansang654
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Phương pháp hệ số bất định 9 10 445