Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp phân loại sinh vật

Được đăng lên bởi nam_ninhbinh76
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 5527 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Câu hỏi:
Trình bày tóm tắt các quan điểm phân chia sinh giới đã biết. Anh (chị)
theo quan điểm nào ? Tại sao một số thực vật và nấm lại được xếp vào cả giới
động vật?
Trả lời:
• Tóm tắt các quan điểm phân chia sinh giới hiện nay.
Thế giới quanh ta rất đa dạng về các loài sinh vật, theo thống kê các nhà sinh
học hiện nay mới chỉ phát hiện khoảng 1.392.485 loài thực vật, 1.500.000 loài
nấm, 1.100.813 loài động vật. Trong lịch sử tiến hóa còn có rất nhiều loài sinh vật
đã từng tồn tại. Đơn vị phân loại sinh vật lớn nhất là giới nhưng hiện nay có bao
nhiêu giới thì giữa các nhà sinh học vẫn chưa có sự thống nhất, vẫn còn tồn tại
nhiều quan điểm khác nhau, mỗi quan điểm của các nhà phân loại lại dựa trên
những tiêu chí để phân loại riêng do đó chưa có sự thống nhất về hệ thống phân
loại sinh giới. Lịch sử phân loại sinh giới đã có từ rất lâu, từ thời Aristote(năm 370
tr.CN) ông đã phân chia sinh vật làm hai giới động vật và thực vật dựa trên tiêu chí
khả năng di chuyển của sinh vật, và cùng với sự phát triển của khoa học, sự ra đời
của kính hiển vi, sự ra đời của sinh học phân tử thì ngày càng xuật hiện thêm nhiều
những quan điểm phân chia sinh giới dựa trên những tiêu chí khác nhau. Chúng ta
sẽ cùng tóm tắt một số quan điểm phân chia sinh giới trong lịch sử phát triển ngành
sinh học nói chung và ngành phân loại học nói riêng.
Kể từ thời Linnen đến nay đã có rất nhiều quan điểm về giới, nổi bật trong
số đó là 9 quan điểm của các nhà khoa học khác nhau.

1

1. Quan điểm 2 giới của Linnaeus (1735)
Linnaeus đã phân chia sự sống thành 2 giới là giới động vật (Animalia) và
thực vật (Vegetabilia). Theo quan điểm hai giới, thực vật là các cơ thể sống ở một
nơi cố định và có thể quang hợp (tự dưỡng), còn động vật là các cơ thể có khả năng
vận động chủ động và dinh dưỡng kiểu toàn dưỡng (dị dưỡng). Linnaeus chỉ chia
sự sống thành 2 giới là do thời kỳ này khoa học kỹ thuật chưa phát triển, và sự hiểu
biết của con người về sinh vật còn rất hạn chế.
2. Quan điểm 3 giới của Ernst Haeckel (1866)
Nhiều cơ thể đơn bào thật khó xếp vào một trong hai giới trên và ý nghĩ một
giới thứ ba cho các cơ thể này đã nảy sinh. Thực tế Haeckel (1866) và một số
người khác (ở đầu thế kỷ 19) đã đề nghị giới Protista cho các cơ thể không có mô,
các đề nghị của Haeckel sau đó (1894, 1904) một giới thứ ba cho cá...
Câu hỏi:
Trình bày tóm tắt các quan điểm phân chia sinh giới đã biết. Anh (chị)
theo quan điểm nào ? Tại sao một số thực vật và nấm lại được xếp vào cả giới
động vật?
Trả lời:
Tóm tắt các quan điểm phân chia sinh giới hiện nay.
Thế giới quanh ta rất đa dạng về các loài sinh vật, theo thống kê các nhà sinh
học hiện nay mới chỉ phát hiện khoảng 1.392.485 loài thực vật, 1.500.000 loài
nấm, 1.100.813 loài động vật. Trong lịch sử tiến hóa còn có rất nhiều loài sinh vật
đã từng tồn tại. Đơn vị phân loại sinh vật lớn nhất là giới nhưng hiện nay có bao
nhiêu giới thì giữa các nhà sinh học vẫn chưa có sự thống nhất, vẫn còn tồn tại
nhiều quan điểm khác nhau, mỗi quan điểm của các nhà phân loại lại dựa trên
những tiêu chí để phân loại riêng do đó chưa có sự thống nhất về hệ thống phân
loại sinh giới. Lịch sử phân loại sinh giới đã có từ rất lâu, từ thời Aristote(năm 370
tr.CN) ông đã phân chia sinh vật làm hai giới động vật và thực vật dựa trên tiêu chí
khả năng di chuyển của sinh vật, và cùng với sự phát triển của khoa học, sự ra đời
của kính hiển vi, sự ra đời của sinh học phân tử thì ngày càng xuật hiện thêm nhiều
những quan điểm phân chia sinh giới dựa trên những tiêu chí khác nhau. Chúng ta
sẽ cùng tóm tắt một số quan điểm phân chia sinh giới trong lịch sử phát triển ngành
sinh học nói chung và ngành phân loại học nói riêng.
Kể từ thời Linnen đến nay đã có rất nhiều quan điểm về giới, nổi bật trong
số đó là 9 quan điểm của các nhà khoa học khác nhau.
1
Phương pháp phân loại sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp phân loại sinh vật - Người đăng: nam_ninhbinh76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phương pháp phân loại sinh vật 9 10 125