Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Được đăng lên bởi Min Zeus
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 7925 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.
I-ĐẶT VẤN ĐỀ:
1, Lý do chọn đề tài:
Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung
hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau
này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua
thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học
sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó,
nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các
phương pháp giải, chưa vận dụng kĩ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài
toán cụ thể.
Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tháo gỡ và giải
quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn
nên bản thân đã chọn đề tài: “Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ” - môn đại số 8.
2, Cở sở khoa học của vấn đề nghiên cứu:
a, Cở sở lý luận:
Trước sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức khoa học, công nghệ thông tin như
hiện nay, một xã hội thông tin đang hình thành và phát triển trong thời kỳ đổi mới như nước
ta đã và đang đặt nền giáo dục và đào tạo trước những thời cơ và thách thức mới. Để hòa
nhập tiến độ phát triển đó thì giáo dục và đào tạo luôn đảm nhận vai trò hết sức quan trọng
trong việc “đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài” mà Đảng, Nhà nước đã
đề ra, đó là “đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội”.
Nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, con đường duy nhất là
nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Là giáo viên ai cũng
mong muốn học sinh của mình tiến bộ, lĩnh hội kiến thức dễ dàng, phát huy tư duy sáng tạo,
rèn tính tự học, thì môn toán là môn học đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.
Việc học toán không phải chỉ là học như SGK, không chỉ làm những bài tập do Thầy,
Cô ra mà phải nghiên cứu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi vấn đề, tổng quát hoá vấn đề và rút ra
được những điều gì bổ ích. Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là một dạng toán rất
quan trọng của môn đại số 8 đáp ứng yêu cầu này, là nền tảng, làm cơ sở để học sinh học tiếp
các chương sau này, nhất là khi học về rút gọn phân thức đại số, quy đồng mẫu thức nhiều
phân thức và việc giải phương trình… Tuy nhiên, vì lý do sư phạm và khả năng nhận thức
của học sinh đ...
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ.
I-ĐẶT VẤN ĐỀ:
1, Lý do chọn đề tài:
Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung
hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toány rất phong phú, đa dạng cho việc học sau
này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua
thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học
sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử không khó,
nhưng vẫn còn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các
phương pháp giải, chưa vận dụng năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài
toán cụ thể.
Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tháo gỡ giải
quyết tốt những khó khăn, ớng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn
nên bản thân đã chọn đề tài: Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ” - môn đại số 8.
2, Cở sở khoa học của vấn đề nghiên cứu:
a, Cở sở lý luận:
Trước sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức khoa học, công nghệ thông tin như
hiện nay, một hội thông tin đang hình thành phát triển trong thời kỳ đổi mới như nước
ta đã đang đặt nền giáo dục đào tạo trước những thời thách thức mới. Để hòa
nhập tiến độ phát triển đó thì giáo dục đào tạo luôn đảm nhận vai trò hết sức quan trọng
trong việc “đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài” Đảng, Nhà nước đã
đề ra, đó là “đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội”.
Nhằm đáp ng được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, con đường duy nhất
nâng cao chất lượng học tập của học sinh ngay từ nhà trường phổ thông. Là giáo viên ai cũng
mong muốn học sinh của mình tiến bộ, lĩnh hội kiến thức dễ dàng, phát huy duy sáng tạo,
rèn tính tự học, thì môn toán là môn học đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.
Việc học toán không phải chỉ học n SGK, không chỉ làm những bài tập do Thầy,
ra phải nghiên cứu đào sâu suy nghĩ, tìm tòi vấn đề, tổng quát hoá vấn đề rút ra
được những điều bổ ích. Dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử một dạng toán rất
quan trọng của môn đại số 8 đáp ứng yêu cầu này, là nền tảng, làm cơ sở để học sinh học tiếp
các chương sau này, nhất khi học về rút gọn phân thức đại số, quy đồng mẫu thức nhiều
phân thức việc giải phương trình… Tuy nhiên, do phạm khả năng nhận thức
của học sinh đại trà chương trình chỉ đề cập đến bốn phương pháp bản của quá trình
phân tích đa thức thành nhân tử thông qua các dụ cụ thể, việc phân tích đó không quá
phức tạp và không quá ba nhân tử.
Vấn đề đặt ra làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử
một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi giáo
viên cần xây dựng cho học sinh những kĩ năng như quan sát, nhận xét, đánh giái toán, đặc
biệt năng giải toán, năng vận dụng bài toán, tuỳ theo từng đối tượng học sinh, ta
xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác, để
giúp học sinh học tập tốt bộ môn.
b, Cơ sở thực tiễn:
Tồn tại nhiều học sinh yếu trong tính toán, kĩ năng quan sát nhận xét, biến đổi thực
hành giải toán, phần lớn do mất kiến thức căn bản các lớp dưới, nhất chưa chủ động học
tập ngay từ đầu chương trình lớp 8, do chây lười trong học tập, lại, trong chờ vào kết quả
của người khác, chưa nỗ lực tự học, tự rèn, ý thức học tập yếu kém.
PHẠM THỊ HỒNG CHUYÊN – TRƯỜNG THCS MỸ LỘC – NĂM HỌC 2013 - 2014
1
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ - Người đăng: Min Zeus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 9 10 394