Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp phân tích pH trong đất và chất thải rắn

Được đăng lên bởi Hà Giang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp xác định Nitrat – TCVN 6180 : 1996

XÁC ĐỊNH NITRAT
PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ DÙNG AXIT SUNFOSALIXILIC

Biên soạn

Soát xét

Phê duyệt

NCV

Quản lý kỹ thuật

Trưởng phòng

Chữ ký
Họ và tên
Chức danh
Ngày

Lần ban hành: 01

0

Phương pháp xác định Nitrat – TCVN 6180 : 1996

1. Phạm vi áp dụng
Phương pháp này thích hợp để xác định hàm lượng nitrat trong mẫu nước
thô và nước sinh hoạt. Đối với mẫu nước có nồng độ ni tơ của nitrat đến 0,2 mg/l
dùng thể tích phần mẫu thử lớn nhất 25ml. Có thể mở rộng khoảng xác định bằng
cách lấy những phần mẫu thử nhỏ hơn. Giới hạn phát hiện nằm trong khoảng từ
0,003 mg/l đến 0,013 mg/l.
2. Nguyên tắc
Đo phổ của hợp chất màu vàng được hình thành bởi phản ứng của axit
sunfosalixylic với nitrat và tiếp theo xử lý với kiềm.
EDTANa được thêm vào với kiềm để tránh kết tủa các muối canxi và
magie. Natri nitrua được thêm vào để khắc phục sự nhiễu của nitrit. Trước khi lấy
phần mẫu thử, để mẫu thử chứa các chất huyền phù lắng xuống, quay li tâm hoặc
lọc qua giấy lọc sợi thủy tinh sạch. Trung hòa mẫu có độ pH lớn hơn 8 bằng axetic
trước khi lấy mẫu phân tích.
Các mẫu thí nghiệm được lấy vào các chai thủy tinh và phải tiến hành phân
tích mẫu càng sớm càng tốt ngay sau khi lấy mẫu. Nhiều loại mẫu thử có thể bảo
quản trong khoảng từ 2 0C và 5 0C.
Tiến hành thử mẫu trắng song song với việc xác định, dùng 5,00 ml ± 0,05
ml nước thay cho phần mẫu thử.
3. Hóa chất
3.1. Axit sunfuric đặc
3.2. Axit Acetic đặc
3.3. Dung dịch kiềm 200g/l: Hòa tan cẩn thận 207 g NaOH trong 800 ml nước cất,
thêm 43,2 g EDTA và hòa tan để nguội đến nhiệt độ phòng, thêm nước tới 1 lít
trong bình đong. Bảo quản trong chai polyetylen. Thuốc thử này có thể bền trong
thời gian dài.
3.4. Dung dịch NaN3 0,5g/l: Hòa tan cẩn thận 0,05 g natri nitrua trong 100 ml
nước. Bảo quản trong chai thủy tinh, thuốc thử này có thể bền trong thời gian dài.

Lần ban hành: 01

1

Phương pháp xác định Nitrat – TCVN 6180 : 1996

3.5. Dung dịch natri salixylat (HO-C6H4-COONa = 10g/l):
Hòa tan 1g Natri salixylat trong 100 ml nước cất. Bảo quản dung dịch trong
chai thủy tinh hoặc chai polyetylen. Chuẩn bị dung dịch mới trong ngày làm thí
nghiệm.
3.6. Dung dịch chuẩn gốc: NaNO3 (1000 mg/l tính theo N)
Hòa tan 6,07 g NaNO3 (trước đó đã sấy khô ở 1050C ít nhất là 2h) trong
khoảng 700 ml nước, chuyển toàn bộ sang bình định mức dung tích 1l và thêm
nước cho tới vạch. Bảo quản dung dịch trong chai thủy tinh không quá 2 tháng.
3.7. Dung dịch chuẩn Nitrat 100 mg/l:
Dùng pipet lấy 10 ml dung d...
Phương pháp xác định Nitrat – TCVN 6180 : 1996
XÁC ĐỊNH NITRAT
PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ DÙNG AXIT SUNFOSALIXILIC
Biên soạn Soát xét Phê duyệt
Chữ ký
Họ và tên
Chức danh NCV Quản lý kỹ thuật Trưởng phòng
Ngày
Lần ban hành: 01
0
Phương pháp phân tích pH trong đất và chất thải rắn - Trang 2
Phương pháp phân tích pH trong đất và chất thải rắn - Người đăng: Hà Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phương pháp phân tích pH trong đất và chất thải rắn 9 10 58