Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp phân tích quang phổ

Được đăng lên bởi minhkimmk22
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Quá trình phát xạ nguyên tử

Quá trình phát xạ ion


Các ion có thể bị kích thích như các
nguyên tử trung hòa. Hệ thống các
mức năng lượng của ion giống như của
nguyên tử trung hòa của nguyên tố
đứng trước nó trong Bảng hệ thống
tuần hoàn

Phạm vi ứng dụng phương pháp
phân tích quang phổ phát xạ




Cường độ và thành phần quang phổ của bức
xạ plasma phụ thuộc vào nhiệt độ và mật độ
của nó. Trên cơ sở này, phương pháp phân
tích quang phổ cho phép xác định nhiệt độ của
electron và ion, thành phần, mật độ, nồng độ
các thành phần khác nhau của plasma.
Phương pháp phân tích quang phổ thường
được ứng dụng trong nghiên cứu plasma nhiệt
độ cao (khoảng 106K).

Trong plasma các nguyên tử trung hòa va
chạm (không đàn hồi) với các hạt tích
điện và với các bức xạ, nên chúng chuyển
lên trạng thái kích thích và khi chuy ển
về trạng thái cơ bản chúng phát ra bức
xạ:
A  h  A*
 Va chạm với bức xạ:
*
A  h  A  e
Va ch
ạm
ới đi
ện tA
ử: *  e
A
ve

A  e  A*  e  e
A B

*

 A  B  E

Sự phụ thuộc nhiệt độ của số nguyên tử bị ion
hóa được xác định theo phương trình Saha
x2 p
 2 m

2
2 
1 x
h



x

3
2

 kT 

5
2



E f

exp  - 
 kT

N jo
N jo  N 0

X: độ ion hóa vì nhiệt (hay bậc ion hóa)
Njo là số ion có trong một đơn vị thể tích
No là số nguyên tử trung hòa
P là áp suất khí
Ef là năng lượng ion hóa
M là khối lượng điện tử

Sơ đồ chẩn đoán plasma bằng
phương pháp quang phổ phát xạ
Máy ghi phổ

Hệ quang học

Cường độ và thành phần quang phổ của bức xạ plasma
phụ thuộc tương ứng vào mật độ và nhiệt độ của nó.
Ngoài ra dạng phổ phát xạ còn phụ thuộc vào các tham
số khác như cường độ , áp suất,..

Phổ càng về phía bước sóng dài càng rõ nét, là do sự
phóng điện đồng nhất. Nền phổ cao là do plasma này có
lẫn tạp chất, và do các hiệu ứng mở rộng vạch phổ. Các
hiệu ứng này gây ảnh hưởng rất lớn phổ phát xạ






Hỏa kế quang học dùng để đo các vật có nhiệt
độ cao, thí dụ nhiệt độ một vật nung đỏ, nhiệt
độ lò luyện kim…. Với các nhiệt độ cao như
vậy người ta không thể xác định bằng các
phương pháp thông thường. Sau đây là hai kiểu
quang hỏa kế chủ yếu.
Quang hỏa kế bức xạ toàn phần.
Quang hỏa kế đơn sắc.

Quang hỏa kế bức xạ toàn phần

L
A

G
k

B

Loại quang hỏa kế này đo công suất phát xạ toàn
phần của vật đen, thí dụ cửa sổ một lò luyện kim và
ứng dụng định luật Stefan để suy ra nhiệt độ của vật.
 Nếu A không phải vật đen thì nhiệt độ đo được chỉ là
nhiệt độ bức xạ T’ của vật. Nhiệt độ thực của A:
với b là độ đen của A.


Quang...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp phân tích quang phổ - Người đăng: minhkimmk22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Phương pháp phân tích quang phổ 9 10 657