Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp Tính

Được đăng lên bởi bluething1989
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cho α là một số thực và P là đa thức. Tính giá trị P(α) khi P(x) được cho ở dạng chuẩn tắc suy rộng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI BÁO CÁO
Môn: Phương Pháp
Tính
Lớp:
CNTT3
Thành
viên
:
1. Trần Nguyễn Niu Dôn
2. Giang Tuấn Vỹ
Phương Pháp Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp Tính - Người đăng: bluething1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phương Pháp Tính 9 10 713