Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học

Được đăng lên bởi votammoduc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học: Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học

Bài giảng số 7: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
BÀI TOÁN 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG
I. Phương pháp:
Ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đặt điều kiện cho các biểu thức trong hệ có nghĩa
Bước 2: Sử dụng các phép thế để nhận được từ hệ 1 phương trình theo ẩn x hoặc y (đôi khi có thể là theo cả
2 ẩn x, y)
Bước 3: Giải phương trình nhận được bằng các phương pháp đã biết đối với phương trình chứa căn thức
Bước 4: Kết luận về nghiệm cho hệ phương trình.
II. Các ví dụ minh hoạ:


 x  1 3y  3 4  x (1)
Ví dụ 1: Giải hệ phương trình: 
x

y  log 3 x  1(2)





Giải:

x  1  0

Điều kiện: 
4  x  0  0  x  4

x  0

Từ phương trình (2) ta được:

1log3 x

y  1  log3 x  3y  3



3
3

log3 x



3
x

(3)

Thế (3) vào (1) ta được:



 x3  3

4x
 x 1 1  4 x  x 1  4  x  1
x
x  2
x  2  0


4x  x 2  
x 3y 0
2   2
4  x  x  2
x  3x  0



x  1 1



Vậy hệ phương trình có 1 cặp nghiệm (3;0).

Ví dụ 2: Giải hệ phương trình:

4x 2  y 2  2


log 2x  y   log 2x  y   1
3
 2

Giải:

Bài giảng độc quyền bởi 
Biên soạn: Tổ toán trường THPT Trần Ân Chiêm –Thanh Hóa



Điều kiện:

2x  y  0


2x  y  0


Khóa học: Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học

(*)

Từ phương trình thứ nhất của hệ lấy lôgarit cơ số 2 hai vế ta được:





log2 4x 2  y 2  log2 2  log2 2x  y   log2 2x  y   1
 log2 2x  y   1  log2 2x  y 
Thế vào phương trình thứ hai ta được:

1  log2 2x  y   log3 2.log2 2x  y   1  1  log3 2 log2 2x  y   0
 log2 2x  y   0  2x  y  1


x 
4x 2  y 2  2
2x  y  2



Vậy ta được hệ mới: 

 
2x  y  1
2x  y  1



y 


3
4
1
2

thoả mãn điều kiện (*)

Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm.
BÀI TOÁN 2: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ
I. Phương pháp:
Phương pháp được sử dụng nhiều nhất để giải các hệ lôgarit là việc sử dụng các ẩn phụ. Tuỳ theo dạng của
hệ mà lựa chọn phép đặt ẩn phụ thích hợp.
Ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đặt điều kiện cho các biểu thức của hệ có nghĩa.
Bước 2: Lựa chọn ẩn phụ để biến đổi hệ ban đầu về các hệ đại số đã biết cách giải (hệ đối xứng loại I, loại II
và hệ đẳng cấp bậc hai)
Bước 3: Giải hệ nhận được
Bước 4: Kết luận về nghiệm cho hệ ban đầu.
II. Các ví dụ minh hoạ:

 x  y
 y x
 32
Ví dụ 3: Giải hệ phương trình: 
4

...
http://baigiangtoanhoc.com Khóa hc: Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại hc
Bài giảng đc quyn bi http://baigiangtoanhoc.com
Biên son: T toán trường THPT Trn Ân Chiêm –Thanh Hóa
Bài ging s 7: H PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
BÀI TOÁN 1: S DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG
I. Phương pháp:
Ta thc hiện theo các bước sau:
Bước 1: Đặt điều kin cho các biu thc trong h có nghĩa
Bước 2: S dng các phép thế đ nhận đưc t h 1 phương trình theo n x hoặc y (đôi khi có thể là theo c
2 n x, y)
Bước 3: Gii phương trình nhận được bằng các phương pháp đã biết đối vi phương trình chứa căn thức
Bước 4: Kết lun v nghim cho h phương trình.
II. Các ví d minh ho:
Ví d 1: Gii h phương trình:
3
3 4
1 3 (1)
log 1(2)
y
x
x
x
y x
Gii:
Điều kin:
1 0
4 0 0 4
0
x
x x
x
T phương trình (2) ta được:
1 log
3
log
3
3
3 3
1 log 3 3
3
x
y
x
y x
x
(3)
Thế (3) vào (1) ta được:
2
2
3 3 4
2 0
2
4 2 3 0
3 0
4 2
x
x x x x x
x x
x
x
x x x y
x x
x x
 
 
 
Vy h phương trình có 1 cp nghim (3;0).
Ví d 2: Gii h phương trình:
2 2
2 3
4 2
log 2 log 2 1
x y
x y x y
Gii:
Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học - Người đăng: votammoduc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phương trình mũ, logarit ôn thi Đại học 9 10 295