Ktl-icon-tai-lieu

Phương trình sai phân

Được đăng lên bởi nguyenducchungk18
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dãy số
Trao đổi trc tuyến ti:
http://www.mientayvn.com/chat_box_toan.html
Phương trình sai phân
I. Sai phân và phương trình sai phân
1/ Sai phân
Gi s y(t)một hàm trên lưi I ; t
I. Khi đó
y(t) =y(t+h)-y(t)
gi là sai phân cp mt ca hàm y(.) tại điểm t
2
=
(
(y(t)) = (y(t+2h) y(t+h)) (y(t+h) y(t))
=y(t+2h)-2y(t+h)+y(t)
gi là sai phân cấp hai. Tương tự
k
y(t) =
1
(
k
y(t)) =
ki
i
k
0
)1(
C
i
k
y(t+ih)
gi là sai phân cp k
** ý nghĩa**
Gi s y(t) là mt hàm kh vi trên R. Khi h>0
mt khong thời gian đủ nh thì ta có xp x
y(t+h) y(t)
y
'
(t).h
như vậy, vi hàm s khả vi khi bước lưới là bé thì là sai phân có th
coi là xp x tích xủa đạo hàm và độ dài bước lưới
Gi sy(n)một hàm trên lưi Z. ta cũng dùng ký
hiu
y(.) : Z
R : n
y(n) hoc
y(.) : Z
R : n
y
n
giá tr ca hàm y(.) tại bưc n
Z được ký hiu là y(n) hoc y
n
.
như vậy, trên lưới Z theo các đnh nghĩa ở trên, ta có :
Phương trình sai phân - Trang 2
Phương trình sai phân - Người đăng: nguyenducchungk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phương trình sai phân 9 10 176